Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil du være med å bygge bærekraftige bygg i landbruket?

  Getty Images

  I landbruket er det stadig behov for nye fjøs og driftsbygninger. Samtidig står materialer, konstruksjon og oppvarming for store klimagassutslipp. Innovasjon Norge tilbyr rådgivning og finansiering til deg som kan bidra til å bygge flere bærekraftige bygg i landbruket.   

  Flere bønder har de siste årene fått øynene opp for bruk av tre i bygg og de gunstige effektene det har både på klimaet og for menneskene og dyrene som bruker byggene. Det betyr store muligheter for utvikling av nye byggløsninger. I tillegg til gode finansieringsordninger for leverandørene, kan bonden nå motta ekstra tilskudd til oppføring av tilbygg eller nybygg i tre. 

  Bruk av tre gir høy klimagevinst  

  - Trær suger til seg Co2 fra lufta og vokser gjennom å lagre karbonet i stammen. Når treverk brukes i bygg, vil mye av karbonet bli lagret i vegger og tak gjennom byggets levetid. I tillegg gjøres det plass til et nytt tre der det forrige ble hugget. Bruk av tre i bygg er derfor et svært effektivt klimatiltak, forteller Krister Moen, seniorrådgiver for biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

  For klimaet er jo det beste å ikke bygge nytt, men å heller gjenbruke materialer og eksisterende bygg på nye måter. Om man allikevel må bygge, bør man vurdere byggematerialer og løsninger som gir lavest mulig klimaavtrykk. Da er tre et veldig godt valg sammenlignet med andre byggematerialer, sier Moen. 

  Etterspørsel etter gode løsninger 

  - Vi tror at det er plass til flere norske produsenter og leverandører av landbruksbygg i tre, sier Moen. 

  Gamle laftefjøs, våningshus, fjellsetre og de etter hvert anerkjente røde låvene står fremdeles som monumenter over hele landet, men de siste førti årene har det imidlertid blitt vanlig å bruke en rekke andre byggematerialer i landbruket 

  Gårdbrukeren er relativt lik andre virksomheter, og ønsker seg et godt tilbud, enkle avtaler og en forutsigbar byggeprosess. Over tid har det vært en mangel på leverandører av løsninger i tre, men dette er nå i endring. Med økt kunnskap om trebyggets unike egenskaper og økte insentiver for bruk av tre, øker også etterspørselen etter gode løsninger, sier Moen.  

  Det som virker i Norge virker også andre steder i verden 

  Vi tror at det finnes leverandører og mulige leverandører av landbruksbygg og produksjonsutstyr som kan utvikle nye produkter, tjenester og konsepter som kan gjøre landbruket enda mer klimavennlig og effektivt. Løsninger for norsk landbruk kan også være løsninger for landbruk andre steder i verden, sier Moen 

  Innovasjon Norge ønsker å hjelpe både bonden og teknologileverandørene til å lykkes med en klimavennlig omstilling av landbruket. Med finansiering og rådgivning kan du løfte din idé fra skisseboka til et kommersielt produkt som er klart for et globalt marked. Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.