Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Gård med egen grisestrand er Viken-vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Foto: Nedre Skinnes Gård

  Nedre Skinnes Gård har allsidig drift og vinner på innovasjon og bærekraft når de stikker av med årets pris i Viken. På denne gården sover grisene i skogen og bader på Pig Beach.

  I dag hedres Nedre Skinnes Gård med Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket i Viken. Dette er en pris som synliggjør bedrifter som viser at de klarer å utnytte landbrukets og gårdens totale ressurser på en innovativ, bærekraftig og lønnsom måte.

  Vinnerne og leder for Innovasjon Norge i Viken, Kristin Willoch Haugen.Foto: Innovasjon Norge

  - Denne prisen er en stor og gledelig overraskelse som gjør oss både ydmyke og svært motiverte, sier ekteparet Live og Kristoffer Svalastog Skinnes.

  I bygda under Norefjell, idyllisk langs Krøderfjordens grønne bredd, ligger Nedre Skinnes Gård. Her har stressfrie og lykkelige griser sin egen Pig Beach, de fôres økologisk og soyafritt og bor i skogen.

  På gården gjør eierne gode ting for jorda, dyra og menneskene de har rundt seg og inspirer andre til å gjøre det samme. De ønsker også å bidra til omdømmebygging, kunnskapsformidling og rekruttering til landbruket.

  - Vi vil bli best i verden på klima, dyrevelferd og sosiale medier, sier Live Skinnes

  En vanlig gård med uvanlige innslag

  Skinnes gård er i utgangspunktet en helt vanlig gård som drives helhetlig og lønnsomt, men vinnerne ser muligheter og utnytter alle gårdens ressurser og tar hele verdikjeden selv. De har flere bein å stå på. Drifta på gården er økologisk produksjon av saue- og svinekjøtt, urkorn, bringebær og skinn. Produksjonen er basert på direktesalg.

  Bærekraft og dyrevelferd er viktig. Griser og sauer går fritt i skogen, og produksjon av fôret skjer på gården for at det skal bli mest mulig kortreist.

  De driver også grønt reiseliv på gården, og det finnes unike overnattings- og aktivitetsmuligheter.

  Bærekraftige og innovative

  Grisene slapper av på Pig Beach.Foto: Nedre Skinnes Gård

  Kandidatene til årets pris ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping. Juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, trekker frem at juryen ble særlig imponert over viljen og evnen til stadig å utvikle nye konsepter for å sikre en robust, miljøvennlig og lønnsom drift.  

  - Vinneren har fokus på bærekraft, er fremoverlente og ser hele tiden etter nye muligheter. De skaper omsetning av kortreiste produkter og knytter tettere bånd mellom landbruket og resten av samfunnet. Det er også tatt i bruk nye og bærekraftige dyrkingsprinsipper for å øke karbonlagringen, bedre jordhelsen og redusere bruk av kjemiske og fossile innsatsmidler, sier Willoch Haugen.

  I juryens begrunnelse sier juryleder videre:

  Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet    
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser    
  • Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner    
  • De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner    
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under et eget arrangement   

  - Gjennom sin aktive profilering og synliggjøring er vinneren en viktig omdømmebygger for landbruket, både for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring, og skaper stolthet og sysselsetting.  

  Vinneren er et godt eksempel på en tradisjonell landbruksvirksomhet som gjennom nytenking, hardt arbeid og kvalitet i alle ledd har bygget opp en robust og bærekraftig virksomhet.

  - Gården knytter bånd mellom landbruket og resten av samfunnet, sprer kunnskap og profilerer norsk landbruk på en fremragende måte. De tar i bruk ny teknologi og trender og bruker det til sin fordel. Nedre Skinnes blir ansett som pionerer innenfor sin økologiske og regenerative drift av gården. Drifta er en viktig del av løsningene med klimautfordringene og menneskers helse.