Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien

  Har du bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av Korona-pandemien? Planlegger du å snu deg for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester? Driver du innenfor nye næringer basert på landbrukets ressurser kan vi gi deg tilskudd til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt.

  Ordningen inkluderer også forprosjekt.

  Hvem kan søke? 

  Utviklingsprogrammets målgrupper, som er:  

  • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer 
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser  
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning 

   

  Hva kan vi finansiere?  

  Utgangspunktet for prosjektene vil i de fleste tilfeller være bortfall av egenkapital, marked og derav sviktende omsetning. Søker(e) kan få støtte til å gjennomføre nødvendige investeringer og utviklingsaktiviteter for å realisere nye/justerte markedsmål og til nødvendige endringer på produkt/tjenester i forbindelse med Korona-pandemien  

  Eksempler på kostnader som kan dekkes: 

  • Forretningsutvikling 
  • Utvikling av eksisterende og/eller nye produkt/tjenester, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder 
  • Utviklingsaktiviteter som sikrer at produktet/tjenesten har best mulig forutsetninger for salg i markedet, som f.eks. markedsundersøkelser 
  • Kompetanseheving 
  • For investerings- og utviklingsprosjekt kan støtte til mindre investeringer i utstyr, maskiner og inventar gis når de er nødvendige for å realisere utviklingsaktivitetene 

  Forprosjektstøtte

  Det åpnes for bruk av forprosjekt (også for Vekstfinansiering) når det er behov for avklaringer rundt viktige forutsetninger knyttet til virksomheten. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.  

  Hovedprosjektstøtte

  For bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt kan det gis:  

  • Inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter 
  • Inntil 50 % tilskudd i investeringsprosjekter, unntaksvis inntil 75% 

   

  Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (pdf)