Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kompetansenettverk for landbruk

   GettyImages
  GettyImages

  Ønsker du å lære mer om hvordan du skaper verdier med utgangspunkt i landbruks- og reinbaserte næringer? Vi tilbyr kurs og andre skreddersydde kompetansetiltak for deg og din bedrift.

  Formålet er å øke verdiskapingen hos primærprodusenter, mindre næringsmiddelbedrifter og reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter med lokalmatprodusenter.

  Vi tilbyr de ulike kursene gjennom kompetansenettverk, ett i hver region i Norge. Tilbudet fra de ulike regionene bestemmes ut i fra behovet i regionen. Dersom det er mer relevant for deg å delta på et kurs i regi av et nettverk i en annen region enn den du har tilknytning til, er dette fullt mulig.

  Vi tilbyr kurs og kompetansenettverk innenfor:

  Kontakt

  Ta kontakt med nettverket i din region for mer informasjon om de ulike tjenestene. Dersom du driver innen reinnæringen, ta kontakt med kompetansenettverket i Nord-Norge.

  Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland)

  Prosjektleder: Åse Vøllestad, ase.vollestad@nibio.no, 928 44 602

  Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)

  Prosjektleder: Beth Tronstad, bjotro@trondelagfylke.no 97594332  

  Vest-Norge (Hordaland og Sogn og Fjordane)

  Prosjektleder: Aud Slettehaug, aud.slettehaug@sfj.no, 473 75 739 

  Østlandet (Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark)

  Prosjektleder: Stine Alm Hersleth, stine.alm.hersleth@nofima.no, 649 70 320

  Sør-Norge (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland)

  Prosjektleder: Aase Vorre Skuland, aase.vorre.skuland@nofima.no, 450 15 282