Hopp til innhold
  • EN
  • Logg inn
  • Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket

    Denne årsrapporten tek for seg bruken av midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlane) i 2022 hos regionkontora til Innovasjon Noreg.

     

    For meir informasjon om bruken av desse midlane i forhold til strategiane i det enkelte fylket for landbruksbasert næringsutvikling, viser vi til årsrapporten for 2022 frå fylkeskommunane til Landbruks- og matdepartementet.