• EN
  • Logg inn
  • Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 2020

    I 2020 var det løyvd om lag 645 millionar kroner til ulike prosjekt innan landbruk og landbrukstilknytta verksemd over ordninga «Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket».

    Av dette gjekk 473 millionar kroner til investeringar innan tradisjonelt landbruk, 98 millionar kroner til andre landbruksbaserte næringar og 73 millionar kroner var øyremerka prosjekt innan frukt og grønt.

    Årsrapporten gjev fleire opplysningar om kva produksjonar som fekk støtte, kor stor del av midlane som gjekk til kvinneretta prosjekt og så vidare. 

    Her kan du sjå fleire rapportar for 2020: