• EN
  • Logg inn
  • Omstillingsordning for produsentar av pelsdyr

    Er du ein av dei som må slutte med pelsdyr, og ynskjer starte med ny næring? I samband med at Stortinget vedtok «Lov om forbud mot hold av pelsdyr», vart det også vedtatt ei omstillingsordning.

    Regelverket for ordninga skal fastsetjast av Landbruks- og matdepartementet.

    Vi vil her leggje ut nærare informasjon om ordninga, korleis ein søkjer og liknande så snart regelverket er fastsett