• EN
  • Logg inn
  • Debitorskifte i landbruket

    Har bedriften solgt eller overført eiendom? Hvis kjøper ønsker å overta de forpliktelser du hadde til oss, kan du søke om debitorskifte.

    Skjemaet benyttes når eiendommen er solgt eller overført til ny eier, og denne ønsker å overta de forpliktelser selger hadde til Innovasjon Norge. Søknadsskjemaet kan benyttes både for lån og tilskudd.

    Utfylt og underskrevet søknad sendes Innovasjon Norge, postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo eller post@innovasjonnorge.no.

    Last ned skjema for debitorskifte