• EN
 • Logg inn
 • Pantefrafall i landbruket

  Skjemaet benyttes når en eller flere parseller er godkjent fradelt driftsenheten og er solgt.

  Ved innvilgelse av søknad vil Innovasjon Norges panteheftelse bli slettet fra omsøkt parsell, slik at solgt parsell vil være fri for heftelser til Innovasjon Norge.

  Generelle søknadskriterier

  Skjemaet benyttes når en eller flere parseller er godkjent fradelt driftsenheten og er solgt. NB! Parsellen(e) må være tildelt egne gårds- og bruksnummer.

  Utfylt og underskrevet søknad sendes Innovasjon Norge, postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo eller post@innovasjonnorge.no

  Last ned skjema for søknad om pantefrafall