• EN
 • Logg inn
 • Workshop i markedsavklaring

   Raoul Droog
  Raoul Droog

  Hvem er villig til å betale riktig pris for produktet ditt, og hvor er disse kundene? Trenger mange nok løsningen din, slik at du kan bygge en lønnsom virksomhet? Vi hjelper deg med viktige markedsavklaringer.

  Hvem kan delta?

  Vi oppfordrer gründere til å delta, men ønsker primært å ha med bedrifter som har fått Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge.

  Hva er skjer på workshopen?

  Dette er en praktisk todelt workshop der du skal gjennomføre bruker- og kundeintervjuer. Målet er å øke sjansen for at du finner et marked så snart som mulig. Metoder og verktøy vi bruker er kjent fra design thinking, lean startup, kundeutvikling, iterativ produktutvikling og utvikling av minimumsløsninger (MVPs).

  Workshopen er to halvdagsmøter med to ukers mellomrom. Seks til åtte bedrifter kan delta på hver workshop.

  Hvorfor bør du være med?

  En første anerkjennelse hos kunde er ett av kravene vi stiller når vi vurderer søknader til Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån. Det er nokså risikofritt for en potensiell kunde å si at «Ja, dette vil vi ha. Kom tilbake når du har laget ferdig produktet». Det er her verktøy og metoder fra kurset kan hjelpe deg raskere frem til første anerkjennelse.

  Klarer du å vise til konkret fremgang i markedsarbeidet kan det åpne viktige dører for deg. Du kan oppleve at dyktige mennesker melder seg frivillig til å hjelpe deg, og det er større sjanse for at de snakker positivt om deg til andre. Investorer og andre ressurspersoner tar deg på alvor.

  Mange starter med teknologi- og produktutvikling. Smarte investorer, derimot, er opptatt av å tjene penger og vet at markedsrisikoen ofte er betydelig større enn faren for at du ikke klarer å håndtere teknologiske utfordringer. De tar det ikke for gitt at du klarer å få solgt produktet ditt bare du klarer å lage det.