• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til kommersialisering

   Guido Mieth
  Guido Mieth

  Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du få finansiering til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen din i markedet. 

  I denne fasen er det to muligheter: Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån.  

  Kommersialiseringstilskudd gir vi til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene. Du får finansiering for å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet.  

  Hvem kan søke kommersialiseringstilskudd? 

  • Oppstartbedrifter yngre enn fem år kan søke. 
  • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vi anser vekstepotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked. 
  • Det finnes egne ordninger dersom bedriften bidrar til verdiskaping i distriktsområder. Mer om regionale distriktsmidler.
  • Levebrødsforetak, altså selskaper uten vekstambisjoner, støttes ikke. 

  Hva kan vi finansiere? 

  Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell. 

  Du har avklart markedet og vet hvem kunden er. Du har testet løsningen mot reelle kunder, og vet hvordan din løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov. Nå må du sikre de øvrige elementene i forretningsmodellen, blant annet finne kanaler for salg og markedsføring, hvilket nivå du skal ha på kunderelasjonen, og knytte til deg nødvendige samarbeidspartnere. 

  Tilskuddet kan dekke både eget arbeid og eksterne kostnader. For regnskapspliktige selskap kan kun eget arbeid som er regnskapsført lønn godkjennes. Her finner du info om de timesatsene vi opererer med.

  Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for eksterne kostnader. For interne kostnader kan tilskuddet utgjøre inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Beløpet er begrenset opptil kr 700 000. Dersom du har mottatt markedsavklaring regnes dette inn i maksbeløpet. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt. 

  Eksempler på aktiviteter vi kan finansiere: 

  • Videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder 
  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter 
  • Utviklingsaktiviteter som sikrer en best mulig introduksjon av løsningen i markedet 
  • Kompetanseheving, f.eks deltakelse på Innovasjon Norges globale kompetanseprogram 
  • Mindre fysiske investeringer som er nødvendige for å kommersialisere løsningen 

  Vi legger også vekt på at: 

  • Selskapet kan dokumentere en tilstrekkelig markedsaksept 
  • Markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet 
  • Du kan kommunisere din idé og hva som er unikt med prosjektet i en grov skisse til forretningsmodell 
  • Du kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet 
  • Du beskriver mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet 
  • Du beskriver målene for prosjektet og hvordan de skal oppnås 
  • Du har minimum 25 % egenfinansiering og kan hente ytterligere kapital ved behov 

  Bedrifter som har mottatt finansiering gjennom NFR sin ordning FORNY studENT kan ikke søke Markedsavklaringstilskudd eller Kommersialiseringstilskudd, men kan være aktuelle for våre rådgivnings- og kompetansetjenester.