Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til kommersialisering

  Hender som holder to mobiler
  Guido Mieth

  Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke finansiering til å kommersialisere løsningen din.

  Finansieringen kan du bruke til å etablere en lønnsom forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Vi gir Kommersialiseringstilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller prosjekter som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.

  Hvem kan søke kommersialiseringstilskudd? 

  • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
  • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
  • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vi anser vekstpotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.
  • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke.

  NB! Dersom du tidligere har mottatt Oppstartlån, kan du ikke søke kommersialiseringstilskudd.

  Hva kan vi finansiere? 

  Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en lønnsom modell. 

  Tilskuddet kan dekke både interne og eksterne kostnader. For regnskapspliktige selskap kan kun eget arbeid som er regnskapsført lønn godkjennes. 

  Du kan få inntil 50 % av godkjente kostnader dekket med kommersialiseringstilskudd, begrenset oppad til kr 700 000. Beløpet inkluderer tilskudd mottatt gjennom Markedsavklaringstilskuddet. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

  Kravet til egenfinansiering i prosjektet kan ikke være egeninnsats, det vil si egne timer.

  Eksempler på aktiviteter vi kan finansiere: 

  Dette legger vi vekt på i søknaden: 

  • Du har avklart markedet og vet hvem kunden er, markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet
  • Du har testet løsningen mot reelle kunder, og vet hvordan din løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov
  • Du kan kommunisere din idé og hva som er unikt med prosjektet i en grov skisse til forretningsmodell 
  • Du kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet 
  • Du må kunne beskrive mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet 
  • Du må beskrive målene for prosjektet og hvordan de skal oppnås 
  • Du har minimum 50 % egenfinansiering og kan hente ytterligere kapital ved behov 

  Les mer om våre kriterier for å få tilskudd, og hva vi ser etter i en søknad.