Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til kommersialisering - fase 2

   Getty Images
  Getty Images

  NB! Det er ikke lenger mulig å søke Tilskudd til kommersialisering - fase 2.

  Kommersialiseringstilskudd fase 2 vil ikke lenger være et tilbud fra Innovasjon Norge, da dette var knyttet til ekstraordinære krisemidler under koronapandemien som kun var tilgjengelige i 2020. Vi rekker beklageligvis ikke å behandle alle innkomne søknader før utgangen av 2020. Det gjelder særlig søknader innsendt i november og desember. Etter 1. januar 2021 vil søknader måtte vurderes for andre ordninger hos Innovasjon Norge

   

   

  Dette tilskuddet er for selskaper som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen. Du har en bærekraftig forretningsmodell på plass for selskapet ditt og ønsker å ekspandere videre. Dette er en midlertidig tilskuddsordning som kun er tilgjengelig i 2020.

  Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler selskapet ditt. Du må kunne sannsynliggjøre et sterkt vekstpotensial og dokumentert markedsaksept. Selskapet har større utviklingsoppgaver foran seg i kommersialiseringsfasen. Prosjektene holder ofte en høyere teknologisk kompleksitet.

  Til forskjell fra Kommersialiseringstilskudd fase 1 stilles det i denne fasen krav om at du har en medvirkende ekstern investor og at du er på vei inn i en vekstfase.

  Prosjektet må ha et betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller bidra til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene. ​

  Hvem kan søke?

  • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
  • Bedrifter yngre enn 5 år. 
  • Du kan dokumentere at du har en økonomisk bærekraftig forretningsmodell på plass og skal utvikle denne videre.
  • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke.

  NB! Dersom du tidligere har mottatt Oppstartlån, kan du ikke søke kommersialiseringstilskudd.

  Hva kan vi finansiere?

  Tilskuddet kan dekke både eget arbeid og eksterne kostnader. For regnskapspliktige selskap kan kun eget arbeid som er regnskapsført, innberettet og utbetalt godkjennes.

  Du kan få inntil 75 % av godkjente kostnader dekket med kommersialiseringstilskudd, begrenset oppad til kr 750 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt

  Eksempler på aktiviteter vi kan finansiere:

  • Videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder
  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
  • Utviklingsaktiviteter som sikrer en best mulig introduksjon av løsningen i markedet
  • Kompetanseheving, f.eks. deltakelse på Innovasjon Norges globale kompetanseprogram
  • Mindre fysiske investeringer som er nødvendige for å kommersialisere løsningen
  • Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler løsningen og selskapet

  Dette legger vi vekt på i søknaden:

  • Teamet må kunne synliggjøre god komplementær kompetanse og gjennomføringsevne
  • Krav til medvirkende ekstern investor - utløsende effekt og markedsaksept
  • Høy grad av innovasjon og potensiale for internasjonal vekst
  • Krav til profesjonelt styre - ikke nærstående (fravikelse må begrunnes)
  • Gjennomføringsevne med et kvalifisert og dedikert team
  • Bedriftsøkonomisk lønnsomhet
  • Du har minimum 25 % egenfinansiering og kan hente ytterligere kapital ved behov