Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som inkubatorer, forretningsenglenettverk og teknologioverføringskontorer (TTOer). Disse miljøene velger ut innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år. De investerer og forvalter eierskapet på vegne av Innovasjon Norge.

Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.  

Hvem kan få presåkorninvesteringer?  

  • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften "Målgruppe" nedenfor) 
  • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret 
  • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert 

Hvordan går vi frem? 

Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Sørg for å være godt forberedt, med en god investorpresentasjon. Du finner oversikten over investormiljøene nedenfor. 

Hva kan finansieres?  

Presåkornkapital kan gis til innovative bedrifter som forbereder seg for vekst og: 

a) som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller 

b)  hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før presåkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.