Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Presåkornfond

   Jasmina007
  Jasmina007

  Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

  Presåkornfondet har mellomledd som investerer og forvalter eierskapet på vegne av Innovasjon Norge. Det er disse som velger ut hvilke selskaper det skal investeres i. Mellomleddene er inkubatorer, teknologioverføringskontorer (TTOer) og noen forretningsenglenettverk.

  Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.  

  Hvem kan få presåkorninvesteringer?  

  • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften "Målgruppe" nedenfor) 
  • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret 
  • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert 

  Hvordan går vi frem? 

  Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Sørg for å være godt forberedt, med en god investorpresentasjon. Du finner oversikten over investormiljøene nedenfor. 

  Hva kan finansieres?  

  Presåkornforndets investeringer skal rettes mot innovative bedrifter som forbereder seg for vekst og: 

  a) som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller 

  b)  hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før presåkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

  Kontaktperson