Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Spørsmål og svar om oppstart

  I denne videoen får du vite mer om hvilke oppstartbedrifter vi kan støtte, og hva vi kan tilby.

  Jeg har en idé, hvor skal jeg begynne?

  Les Oppstart av bedrift-sidene våre. Ta gjerne kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune for veiledning og kompetansetilbud. Vi tilbyr miniseminaret Fra idé til marked for gründere som er i denne fasen.

  Inne på Min side kan du fortelle litt om ideen din, så hjelper vi deg videre.

  Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

  Vi er på jakt etter de mest ambisiøse gründerne og de mest vekstkraftige etableringene i Norge, og kan tilby innovative oppstartbedrifter delfinansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter.

  Les mer om våre vurderingskriterier

  Hvilke finansieringsordninger har Innovasjon Norge til gründere?

  For gründere er det tilskudd til markedsavklaringkommersialisering eller Oppstartlån som er de mest aktuelle finansieringstjenestene. Se alle finansieringsordninger for oppstart.

  Hvordan kan jeg beskytte ideen min?

  I tidlig fase kan du bruke en fortrolighetsavtale i møte med potensielle kunder eller samarbeidspartnere.

  Les mer på nettsidene www.innovasjonnorge.no/ipr og Iprhjelp.no

  Hvordan får jeg et møte med Innovasjon Norge?

  Vi har dessverre ikke kapasitet til å ha møte med alle tidligfase-gründere i Norge. Du kan ringe gründertelefonen for å diskutere din forretningsidé med oss. Vi arrangerer også jevnlig seminaret Fra idé til marked som du kan delta på. Dette finner du over hele landet, og deltakelse er gratis.

  Kan jeg få støtte til å utvikle en app?

  Innovasjon Norge ser på utvikling av applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett som et interessant forretningsområde som kan bidra til økt verdiskaping i Norge, blant annet gjennom flere arbeidsplasser. På grunn av våre krav til nyhetsverdi, samt at du må ha ambisjoner om å utvikle en vekstbedrift, vil imidlertid følgende prosjekter ikke få tilskudd:

  • Frittstående apper som ikke inngår i et helhetlig forretningskonsept
   Selv om en frittstående app kan lastes ned mange ganger og generere en god inntekt til deg som gründer, vil ikke Innovasjon Norge støtte prosjektet med mindre du kan legge frem planer om hvordan du vil utvikle en bedrift med ansatte.

  • Apper som utvikles for eksisterende løsninger og funksjoner
   Det å tilpasse eksisterende løsninger og funksjoner til en ny plattform vil ikke være tilstrekkelig innovativt til å motta støtte.

  • Apper som er enkle å utvikle og lette å kopiere
   Apper som er enkle å utvikle innebærer liten risiko for at du ikke lykkes i utviklingsfasen. Samtidig innebærer de høy risiko for at du ikke lykkes på markedet, siden løsningen lett kan kopieres og erstattes. I og med at tilskuddet skal avlaste risiko i utviklingsfasen og Innovasjon Norge kun støtter prosjekter med vekstpotensial, vil denne type apper ikke motta finansiering.

  Grunnet det store antall apper som allerede finnes, gis det heller ikke tilskudd hvis du ikke kan dokumentere en stor sannsynlighet for at appen din blir kjent. Dette kan for eksempel være ved å vise til antall nedlastninger av en tidlig versjon, dine kontakter eller egen relevant erfaring.

  Må jeg ha organisasjonsnummer for å søke om tilskudd?

  Ja, man må ha organisasjonsnummer for å få opprettet en søknad, og selskap opptil 5 år kan søke Markedsavklaringstilskudd og Kommersialiseringstilskudd.

  Er tilskuddene skattepliktige?

  Ja, det blir regnet som inntekt, men en får også fradrag for kostnadene i næringsregnskapet.