Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • 700 millioner kroner til restart av event-, serverings- og reiselivsnæringene

   Giovanni Tagini/Visit Norway
  Giovanni Tagini/Visit Norway

  Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at de vil stille 700 millioner kroner til disposisjon til en tilskuddsordning for event-, serverings- og reiselivsnæringene slik at bedrifter kan gjennomføre prosjekter som skal bidra til gjenåpning.

  Tilskuddsordningen skal fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv.

  Det er ikke åpnet opp for søknader enda da vi venter på retningslinjer og oppdraget fra departementet. Så raskt dette kommer på plass vil vi åpne søknadsportalen og legge ut detaljert informasjon.