• EN
 • Logg inn
 • Bli en bærekraftig bedrift

  Ønsker du å lære mer om hvordan din bedrift kan ta ansvar og bli mer lønnsom ved å fokusere på miljø og lokalsamfunn? På dette kurset får du verktøyene.

  Å ha fokus på bærekraft styrker omdømme og konkurransekraften til bedrift og lokalsamfunn. 

  Hvem passer kurset for?

  • Overnattingsbedrifter
  • Serveringsbedrifter
  • Aktivitets- og opplevelsesbedrifter
  • Bedrifter innen produksjon/salg/servering av lokal mat
  • Kulturformidling, utstillinger, museer mv.
  • Transportselskaper
  • Destinasjonsselskaper
  • Grunneiere og utbyggingsselskaper med satsing på reiseliv og fritidsboliger
  • Øvrige bedrifter som yter service og tjenester til reiselivet og fritidsbolignæringen

  Hva lærer du?

  Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan du skal bidra til at gjestene får bedre opplevelser, bedriften får bedre lønnsomhet og lokalsamfunnet får økt verdiskaping og attraktivitet.

  Kurset skal ha praktisk og konkret nytteverdi. Som reiselivsbedrift får du idéer og tips om praktiske og gjennomførbare tiltak for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning.

  Gjennomføring

  Kurset består av samlinger og en nettbasert løsning, der du kan lese mer om det som gjennomgås på samlingene. Gjennomføring av samlinger veksler mellom faglige innlegg, diskusjoner, praktiske eksempler og arbeid i grupper og individuelt. På samlingene arbeides det konkret med handlingsplan/tiltak for egen bedrift. Mellom samlingene skal deltakerne løse en oppgave (frivillig).

  Kurset bindes sammen av kursledere med praktisk erfaring fra reiselivsbedrifter, prosjekter og utviklingsprosesser.