Bli god på nett

Hver dag er det 100 millioner søk på reiseliv bare i Europa. Noen av disse kan havne hos deg. Vi viser deg hvordan.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere og mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Vi oppfordrer bedriftene til å delta med mer enn én deltaker, og det ideelle er at daglig leder/markedsansvarlig deltar sammen med den som er webansvarlig.

Deltakere uten dype forkunnskaper er velkommen, men kurset vil være nyttig også for deltakere som er viderekomne brukere på nettet og i sosiale medier.

Hva lærer du?

Du får evaluert ditt eget nettsted og gode tips til hva du må gjøre for å oppnå suksess på nettet og i sosiale medier. Kurset har som mål å gi deltakerne den praktiske kunnskapene som skal til for å presentere riktig innhold, bli funnet av potensielle kunder og skape en effektiv dialog med dem. Kurset tar i bruk konkrete eksempler, gjerne hentet fra deltakernes egne bedrifter.

Gjennomføring

Kursene gjennomføres over ett døgn – fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift.

Hvert kurs ledes av to erfarne kursholdere med bakgrunn fra reiseliv og IKT. Websjekk av bedriftens nettsider før kurset som utgangspunkt for kurset. Hver bedrift får én time praktisk rådgivning etter kurset.