• EN
 • Logg inn
 • FRAM for reiselivet

  Er du en leder eller har en nøkkelrolle i din bedrift - og ønsker å oppnå bedre resultater? FRAM-programmet gir deg verktøyet for en styrket konkurransekraft og en bedret lønnsomhet for deg og din bedrift.

  Hvem passer kurset for?

  FRAM er et tilbud for ledere i små og mellomstore bedrifter. Deltakeren bør være bedriftens leder eller ha annen nøkkelrolle.

  Hva lærer du?

  Gjennom aktuell og forretningsmessig teori får du kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet, samt mulighet til å inngå forpliktende bedriftssamarbeid. Du lærer fra andre bedrifter og får ta del i andre bedriftslederes erfaringer.

  Gjennomføring

  Det blir gjennomført seks samlinger i løpet av kursets 15 til 20 måneder. Mellom samlingene bistår FRAM-rådgivere deltakerbedriftene.
  Rådgiverne er kvalitetssikret av Innovasjon Norge og er en viktig diskusjonspartner og veileder. De har selv vært i lederposisjoner og har god kunnskap om strategi og ledelse.

  FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med Innovasjon Norges distriktskontorer. Vi vektlegger å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme gruppe.

  Kostnader

  Deltakerbedriftene betaler en egenandel, samt egne reise-, overnattings- og diettkostnader på samlingene. Innovasjon Norge dekker alle andre kostnader knyttet til dokumentasjon, høyt kvalifiserte foredragsholdere og rådgivere.