Hvordan lykkes på nett 2.0

For bedrifter har satsingen på nett vært preget av at vi er inne i en lærings- og modningfase med mye prøving og feiling. Nå er tiden for å sette tiltakene en jobber med i system og få mer ut av tid og penger vi investerer på nett.

Kurset er et påbyggingskurs til kurset «Bli god på nett».

Hvem passer kurset for?

Kurset passer godt for ledere, mellomledere, markedsansvarlige og webansvarlige i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det er en fordel å delta med mer enn én deltaker, gjerne både daglig leder/markedsansvarlig og den som er webansvarlig. Bedrifter som har tatt grunnkurset prioriteres.

Hva lærer du?

Du lærer å jobbe mer effektivt med nettsiden, i sosiale medier og med nettbaserte kampanjer, og å lage konkrete handlingsplaner med mål. I tillegg gjør vi dypdykk i emner fra det grunnleggende kurset. 

Gjennomføring

Kursene gjennomføres fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift. Kurset går i dybden på enkelttemaer som ble lettere berørt i grunnkurset, og deltakerne vil i tillegg lære å lage planer for å jobbe mer målrettet.

Kurset holdes av Kreativ Industri på vegne av Innovasjon Norge.