Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • RISS - verktøy for utvikling av opplevelser og kommunikasjon

  Innovasjon Norge tilbyr RISS-verktøyet for å videreutvikle lokale og regionale konsepter og produkter.

  Hvem kan få finansiering?

  Destinasjoner/regioner/byer/produktsammenslutninger/nettverk av aktører og bedrifter som kan levere verdifulle opplevelser og produkter til lokalbefolkning og besøkende.

  Prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse er nødvendig og må være godkjent.

  Hva kan vi finansiere?

  Vi leverer finansiell og faglig støtte til prosjekter som vil bruke RISS-verktøykassen og metodikken.

  RISS baserer seg på designdrevet innovasjon - en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter og tjenester skal utvikles. Prosjektet må derfor knytte til seg relevant kompetanse på tjenestedesign i hele prosjektperioden. Vedkommende bør kunne dokumentere minst 2-3 relevante prosjekter.

  Prosjektet må være klart definert med tydelig mandat, mål og ambisjoner, nødvendige ressurser og kompetanse for gjennomføring.

  Avklaring for eventuell oppstart av et prosjekt støttes ikke.

  Prosessen har to mål:

  • Utvikling av lokale/regionale/nasjonale historier og konsepter, og produktutvikling
  • Opplæring av destinasjonen og aktørene i verktøyet, slik at de kan fortsette med kontinuerlig produktutvikling etter prosjektperioden.

  Vurderingskriterier

  Når vi behandler søknaden, legger vi vekt på:

  • Økt verdiskaping og sysselsetting
  • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
  • Evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det
  • Realistiske forutsetninger, planer og budsjetter

  Krav til kompetanse i prosjekter

  Erfaring med design thinking metodikk
  Metoden er basert på design thinking, en metodikk for designdrevet innovasjon, der prosessen setter brukeren i sentrum når nye produkter, opplevelser og tjenester skal utvikles. Til å kunne drive denne typen prosess på en god måte, og for å etablere brukerfokuset og virkelig jobbe med kundereisen, må prosjektet ha eller knytte til seg, kompetanse på denne typen metodikk og arbeidsform. For dokumentasjon på relevant kompetanse bør vedkommende vise til relevant formell og/eller erfaringsmessig kompetanse. Dette kan f.eks. være tjenestedesignprosjekter, der det er gjort kartlegging og utviklet helhetlige tjenester, definert og utformet med det formål at det skal gi gode brukeropplevelser.

  Prosjekt og prosessledelse jf. PLP-prosessen
  Prosjektet bør ha eller knytte til seg, prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse som kan sikre nødvendig forankring, fremdrift, og god økonomistyring i prosjektet.

  Høres det spennende ut, kontakt ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.