• EN
 • Logg inn
 • Risikolån til finansiering av skip i nærskipsfart

   GettyImages
  GettyImages

  Planlegger ditt rederi fornyelse av skip i nærskipsfart, men mangler finansiering? Vi kan hjelpe deg.

  Hvem kan få risikolån?

  Målgruppen er primært rederier med skip, hvor det planlegges vesentlig virksomhet i norske farvann. Søkere må være registrert i Foretaksregisteret.

  Hvilke prosjekter kan finansieres?

  Tilbudet gjelder primært små og mellomstore bedrifter over hele landet og kan ytes til topp-finansiering til kjøp av nybygg eller skip i annenhåndsmarkedet. Lån kan gis til finansiering av skip i norsk nærskipsfart, men det forutsettes at skip som finansieres tilbringer vesentlig tid i norske farvann.

  Vi finansierer ikke prosjekter som allerede er besluttet eller igangsatt. Det forutsettes deltagelse fra privat bank.

  Prosjektet må være gjennomført, og innvilget lån må være utbetalt, innen 3 år fra tilbudstidspunktet. Lånet skal ikke dekke normal drift. Innovasjon Norges finansiering skal kun være rettet inn mot det omsøkte prosjektet, og det vil bli foretatt en vanlig kredittvurdering av søkere.

  Vi behandler søknader løpende.

  Hvor mye lån kan innvilges?

  Risikolån kan utgjøre inntil 50 % av finansieringen, men maksimalt 25 millioner kroner. Risikolån fra Innovasjon Norge kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med lavrisikolån fra Innovasjon Norge, lånefinansiering fra privat bank og egenkapital.

  Avdragstiden er normalt ikke på mer enn 15 år. Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Lån sikres normalt i det skipet som finansieres.

  Rentebetingelser per 5. juli 2019: Nominell rente 5,45%, etableringsprovisjon 0,5%.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de oppfyller følgende punkter:

  • Miljøgevinst
  • Benyttelse av tilgjengelig teknologi
  • Lang levetid for miljøgevinsten
  • Dokumentert gjennomføringsevne, det vil si prosjekter:
   - med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring
   - med god dokumentert plan for drift og vedlikehold
  • Basert på realistiske økonomiske forutsetninger
  • Bidrar til verdiskaping i Norge

  Kontaktperson