Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Risikolåneordning for rederier innen nærskipsfart og fiskeri

  Utsikt utover hav mot land fra båt
  Foto: Uta Scholl/Unsplash

  Planlegger ditt rederi fornyelse av skip i nærskipsfart eller fiskeri, men mangler finansiering? Vi kan hjelpe deg.

  Hvem kan søke om lån fra ordningen?

  Risikolåneordningen er forbeholdt rederier innen nærskipsfart og rederier med fiskefartøy, og skal bidra til å redusere utslipp til klima og miljø ved å finansiere flåtefornyelse. Ordningen vil supplere innsatsen for grønn skipsfart i eksisterende ordninger rettet mot utvikling av miljø- og klimavennlige fartøy. Under ordningen kan det gis lån til kjøp av et nybygg eller til investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp.

  Kvalifiserte låntakere
  Ordningen forbeholdes kvalifiserte aktører i nærskipsfart og fiskeri, og det forutsettes at

  i) skip innen nærskipsfart som kan finansieres av ordningen blir benyttet til godstransport av industrilaster og forbrukervarer på skipstyper som bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, stykkgodsskip, general cargo skip, kjøle/fryseskip og containerskip. Fartøyet må trafikkere havner i Norge eller mellom norske og europeiske havner. Fartøyet må være registrert i skipsregistrene NOR eller NIS.

  ii) fiskefartøy må være registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister for fiskefartøy.

  Hvor mye kan det søkes om?

  Maksimalt lånebeløp fra denne låneordningen er 50 millioner kroner pr. kunde.

  Kort om betingelser

  Normalt legges det til grunn at denne låneordningen inngår i en helhetlig finansieringsløsning hvor det inngår egenfinansiering og delfinansiering fra bank. Denne låneordningen kan også inngå som finansieringsbidrag fra andre lånetyper fra Innovasjon Norge; risiko/innovasjonslån og lavrisikolån.
  Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke innvilges nye lån.

  Avdragstiden tilpasses prosjekttype og er normalt inntil 20 år. Inntil to års avdragsfrihet kan vurderes.

  Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler eller forskuddsutbetaling kan avtales særskilt i den enkelte sak.

  • Nominell rente 6,95 % (fra og med 1. juli 2023 for løpende lån)
  • Etableringsprovisjon 0,5 % 

  Alle søknader er gjenstand for en ordinær kredittvurdering.

  Veiledning og skjema for CO2 reduksjon

   

  Hvis har spørsmål om ordningen, ta kontakt med:

  Sigbjørn John Hunn,
  E-postsigbjorn.john.huun@innovasjonnorge.no 
  Tlf: +47 916 08 851