Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Grønn plattform – et stort steg mot grønn vekst og omstilling

   BOLDT/PostPost
  BOLDT/PostPost

  Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling frem til ferdige løsninger

  Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. I første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021.

  Hva omfatter Grønn plattform

  Grønn plattform omfatter alle bransjer, og prosjektene vil bli målt på felles kriterier og indikatorer for grønne prosjekter. Vi vil følge hovedlinjene i EUs kategorisering (taksonomi) av grønne investeringermen vil gjøre noen tilpasninger til norske forhold.

  Hvem kan søke

  Støtte kan gis bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

  Støtte til forprosjekter 

  Vi kan dekke 100 prosent av totale kostnader i forprosjekter, og inntil 300 000 kroner i forprosjektfasen for å modne en søknad om hovedprosjekt. Søknader blir behandlet etter hvert som de kommer inn, men vi stenger for søknader 6. januar 2021.

   

   

  Støtte til hovedprosjekter 

  Du kan oppnå støtte til gjennomføring av et prosjekt direkte, også uten å ha hatt et forprosjekt. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021. Mer informasjon kommer.

   

   

   

  gp-samarbeidslogoer2 WEB.jpg