• EN
 • Logg inn
 • Kinesiske bedrifter søker samarbeid om utvikling av miljøteknologi

  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina. Unsplash
  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina.Unsplash

  Jiangsu er en viktig industriprovins i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. De søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer.

  Denne utlysningen er utløpt og ferdig behandlet for 2021. Vi planlegger en ny utlysning i 2022 som vil bli offentliggjort i oktober 2021.

   

  Den kinesiske finansieringsinstitusjonen Jiangsu Science and Technology (Jiangsu S&T) og Innovasjon Norge samarbeider om en felles utlysning om midler til innovasjon og demonstrasjon av nye miljøteknologiløsninger.

  Norske myndigheter har signert en MoU (memorandum of understanding), som danner grunnlaget for samarbeidet mellom norske og kinesiske bedrifter om utvikling og testing av et felles prosjekt.

  Den kinesiske bedriften søker Jiangsu S&T om delfinansiering av sine kostnader, og den norske bedriften søker Innovasjon Norges miljøteknologiordning for sin del av kostnadene. Det skal være et reelt samarbeidsprosjekt, derfor vil en intensjonsavtale (LOI) mellom partene måtte framlegges i søknadsprosessen. Om ønskelig, kan denne engelske malen for intensjonsavtaler benyttes som utgangspunkt.

  Jiangsu S&T ønsker at den kinesiske bedriften sender inn en prosjektskisse og intensjonsavtale (LOI) tidlig i januar 2022. Innovasjon Norge har ikke noen slik prekvalifiseringsprosess, men kravet fra Jiangsu S&T får i praksis betydning for de norske samarbeidspartnerne. Erfaringsmessig tar det langt tid å etablere en felles forståelse mellom to bedrifter. Bedrifter som ennå ikke har kommet i gang med en felles prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale før januar 2022 vil i realiteten ha problemer med å rekke søknadsfristen.

  Norske bedrifter må sende søknaden tidlig mars 2022, og vil bli saksbehandlet i henhold til Innovasjon Norges kriterier for tilskudd fra miljøteknologiordningen i løpet av våren 2022. Fristen er absolutt, og søknader som kommer inn for sent blir ikke vurdert.

  Endelig søknadsfrist for de kinesiske bedriftene blir fastlagt av Jiangsu S&T, og de kinesiske bedriftene henvises til Jiangsu S&T’s offisielle annonsering av søknadsfrist og retningslinjer. Jiangsu S&T vil vurdere prosjektene ut fra egne prioriteringer og retningslinjer, mens Innovasjon Norge vurderer prosjekter ut fra retningslinjene for Miljøteknologiordningen.

  Innovasjon Norge og Jiangsu S&T vil i løpet av mai måned se på søknadene sammen og beslutte hvilke prosjekter som oppnår finansiering. Kun prosjekter som kvalifiserer for finansiering både fra Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge og hos Jiangsu S&T vil oppnå finansiering. Dersom et prosjekt kun når opp i prioriteringen hos den ene av organisasjonene, vil prosjektsøknaden blir avslått begge steder.

  Innovasjon Norge har taushetsplikt om alle prosjekter som er til vurdering for mulig finansiering, og vi vil derfor ikke dele noe informasjon med Jiangsu S&T uten søkers samtykke. For øvrig er det nødvendig for Jiangsu S&T å ha noe grunnleggende informasjon om den norske partneren. Innovasjon Norge vil derfor be alle norske bedrifter som sender inn søknad på denne utlysningen om tillatelse til å dele overordnet informasjon med Jiangsu S&T: bedriftsnavn, prosjektnavn, omsøkt beløp og en kort beskrivelse (50 ord) av prosjektet. Denne aksepten må gis skriftlig til prosjektleder i Innovasjon Norge.

  Søknaden til Innovasjon Norge skjer fra nettsiden for Miljøteknologiordningen. Her finnes mer informasjon om søknadskriterier og søknadsprosess. Alle søknader vil bli behandlet i det fylket hvor bedriften har sin forretningsadresse. Vi ber alle som har planer om å søke Innovasjon Norge i forbindelse med denne utlysningen, om å kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor for å drøfte prosjektet før søknaden sendes inn.

  Det er tredje gang denne utlysningen finner sted. Begge foregående år ble tre samarbeidsprosjekter innvilget. 

  Les nyhetssaken: Norsk-kinesisk samarbeid gir million-prosjekter

  Spørsmål kan rettes til: