• EN
 • Logg inn
 • Kinesiske bedrifter søker samarbeid om utvikling av miljøteknologi

  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina. Unsplash
  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina.Unsplash

  Jiangsu er en viktig industriprovins i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. De søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer. Søknadsfristen er 10. mars 2020.

  Den kinesiske finansieringsinstitusjonen Jiangsu Science and Technology (Jiangsu S&T) og Innovasjon Norge samarbeider om en felles utlysning om midler til innovasjon og demonstrasjon av nye miljøteknologiløsninger.

  Norske myndigheter har signert en MoU (memorandum of understanding), som danner grunnlaget for samarbeidet mellom norske og kinesiske bedrifter om utvikling og testing av et felles prosjekt.

  Den kinesiske bedriften søker Jiangsu S&T om delfinansiering av sine kostnader, og den norske bedriften søker Innovasjon Norges miljøteknologiordning for sin del av kostnadene. Det skal være et reelt samarbeidsprosjekt.

  Norske bedrifter må sende søknaden innen 10. mars 2020, og vil bli saksbehandlet i henhold til Innovasjon Norges kriterier for tilskudd fra miljøteknologiordningen i løpet av våren 2020. Fristen er absolutt, og søknader som kommer inn for sent blir ikke vurdert.

  Kinesiske bedrifter sender inn søknader til samme frist, og disse blir behandlet etter egne retningslinjer. Innovasjon Norge og Jiangsu S&T vil i løpet av mai måned se på søknadene sammen og beslutte hvilke prosjekter som oppnår finansiering.

  Innovasjon Norge har taushetsplikt og slikt samarbeid med andre institusjoner, forutsetter at den norske bedriften gir Innovasjon Norge tillatelse til å dele overordnet informasjon med Jiangsu S&T: bedriftsnavn, prosjektnavn, omsøkt beløp og en kort beskrivelse (50 ord) av prosjektet. Denne aksepten må gis skriftlig til prosjektleder i Innovasjon Norge.

  Søknaden til Innovasjon Norge skjer fra nettsiden for Miljøteknologiordningen. Her finnes mer informasjon om søknadskriterier og søknadsprosess. Alle søknader vil bli behandlet i det fylket hvor bedriften har sin forretningsadresse. Vi ber alle som har planer om å søke Innovasjon Norge i forbindelse med denne utlysningen, om å kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor for å drøfte prosjektet før søknaden sendes inn.

  Det er andre gang dette gjennomføres. Forrige gang mottok tre norske bedrifter delfinansiering fra Innovasjon Norge for å samarbeide med kinesiske bedrifter.

  Les nyhetssaken: Norsk-kinesisk samarbeid gir million-prosjekter

  Spørsmål kan rettes til: