Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kinesiske bedrifter søker samarbeid om utvikling av miljøteknologi

  byen Jiangsu Wuxi i Kina
  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina.Unsplash

  Jiangsu og Zhejiang er viktige industriprovinser i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. Begge provinsene søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer.

  English version.

  Innovasjon Norge samarbeider om en felles utlysning om finansiering til innovasjon og demonstrasjon av nye miljøteknologi løsninger med henholdsvis Jiangsu Department of Science and Technology (Jiangsu S&T) og Zhejiang Department of Science and Technology (Zhejiang S&T). Samarbeidet tar sikte på å danne grunnlaget for felles utviklingsprosjekter mellom norske og kinesiske selskaper.

  Søknadsprosess

  Den kinesiske bedriften søker Jiangsu S&T om delfinansiering av sine kostnader, og den norske bedriften søker Innovasjon Norges miljøteknologiordning for sin del av kostnadene. Det skal være et reelt samarbeidsprosjekt, derfor vil en intensjonsavtale (LOI) mellom partene måtte framlegges i søknadsprosessen. Om ønskelig, kan denne engelske malen for intensjonsavtaler benyttes som utgangspunkt.

  Søknadsfrister for de kinesiske bedriftene er satt av Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T, og kinesiske selskaper må følge med på deres respektive nettsider for oppdatert informasjon om søknadsfrister og retningslinjer.

  Jiangsu og Zhejiang S&T vil vurdere prosjektene ut fra egne prioriteringer og retningslinjer, mens Innovasjon Norge vurderer prosjekter ut fra retningslinjene for Miljøteknologiordningen. NB! Søknadsmaler benyttet av Jiangsu eller Zhejiang S&T er ikke de samme som de Innovasjon Norge benytter, og kan derfor ikke erstatte en vanlig søknadsprosess til Innovasjon Norge.

  En søknadsprosess til Innovasjon Norge tar utgangspunkt fra nettsiden for Miljøteknologiordningen. Gjennom å starte en søknadsprosess i «Prosjekthjelpen» dannes grunnlaget for endelig søknad (som genereres herfra). Det er derfor viktig å komme i gang med dialog med saksbehandler, gjennom Prosjekthjelpen, i god tid før den formelle søknadsfristen.

  Tidslinje dersom den kinesiske partneren kommer fra Jiangsu

  Jiangsu S&T ønsker at den kinesiske bedriften sender inn en prosjektskisse og intensjonsavtale (LOI) innen 10. januar 2023.

  Innovasjon Norge har ikke noen slik prekvalifiseringsprosess, men kravet fra Jiangsu S&T får i praksis betydning for de norske samarbeidspartnerne. Vi anbefaler at dere kontakter Innovasjon Norges lokalkontor for å drøfte prosjektet med en finansieringsrådgiver så snart dere har et prosjektsamarbeid på gang, slik at dere blir kjent med kriteriene for finansiering fra miljøteknologiordningen.

  Norske bedrifter må ha sendt inn sin endelige søknad (ferdigstilt prosessen i Prosjekthjelpen) innen 10. mars 2023. Disse vil da bli behandlet i tråd med Innovasjon Norges kriterier i løpet av våren 2023. Denne fristen er endelig, og søknader som sendes etter 10. mars 2023 vil ikke bli vurdert.

  Erfaringsmessig tar det langt tid å etablere en felles forståelse mellom to bedrifter. Bedrifter som ennå ikke har kommet i gang med en felles prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale før januar 2023 vil i realiteten ha problemer med å rekke søknadsfristen.

  Innovasjon Norge og Jiangsu S&T vil i løpet av mai måned se på søknadene sammen og beslutte hvilke prosjekter som oppnår finansiering. Kun prosjekter som kvalifiserer for finansiering både fra Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge og hos Jiangsu S&T vil oppnå finansiering. Dersom et prosjekt kun når opp i prioriteringen hos den ene av organisasjonene, vil prosjektsøknaden blir avslått begge steder.

  Tidslinje i tilfelle kinesisk partner er et Zhejiang-selskap

  Zhejiangs frist for kinesiske søkere er 31. august 2022. Zhejiang vil behandle sine søknader fortløpende høsten 2022. Norske selskaper med en kinesisk partner som søker finansiering fra Zhejiang S&T, kan ta kontakt med Innovasjon Norge for å drøfte finansieringsmuligheter. Man begynner da en søknadsprosess i Prosjekthjelpen, og søknadsfrist for norske bedrifter er 30. september 2022.

  Zhejiang S&T og Innovasjon Norge vil konkludere saksbehandlingen innen utgangen av 2022.

  Konfidensialitet

  Innovasjon Norge har taushetsplikt om alle prosjekter som er til vurdering for mulig finansiering, og vi vil derfor ikke dele noe informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T uten søkers samtykke.

  For øvrig er det nødvendig for Jiangsu S&T og Zhejiang S&T å ha noe grunnleggende informasjon om den norske partneren. Innovasjon Norge vil derfor be alle norske bedrifter som sender inn søknad på denne utlysningen om tillatelse til å dele overordnet informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T: bedriftsnavn, prosjektnavn, omsøkt beløp og en kort beskrivelse (50 ord) av prosjektet. Denne aksepten må gis skriftlig til prosjektleder i Innovasjon Norge (Qin Shi).

  Finansiering fra Innovasjon Norge er knyttet til Miljøteknologiordningen. På nettsiden finnes mer informasjon om søknadskriterier og søknadsprosess. Alle søknader vil bli behandlet i det fylket hvor bedriften har sin forretningsadresse. Vi ber alle som har planer om å søke Innovasjon Norge i forbindelse med denne utlysningen, om å kontakte prosjektleder Qin Shi for mer informasjon om utlysningen, samt kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor for å drøfte prosjektet.

  Det er femte gang denne utlysningen finner sted. I tidligere år har totalt ti samarbeidsprosjekter blitt bevilget. Les nyhetssaken: Ni millioner til spennende miljøteknologi-prosjekter i Kina 

  Spørsmål kan rettes til: