Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kinesiske bedrifter søker samarbeid om utvikling av miljøteknologi

  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina. Unsplash
  Byen Wuxi i Jiangsu-provinsen i Kina.Unsplash

  Jiangsu og Zhejiang er viktige industriprovinser i Kina, og miljøutfordringene deres står i kø. Begge provinsene søker etter internasjonalt samarbeid for å få fram teknologiske løsninger som adresserer konkrete utfordringer.

  Innovasjon Norge samarbeider om en felles utlysning om finansiering til innovasjon og demonstrasjon av nye miljøteknologi løsninger med henholdsvis Jiangsu Department of Science and Technology (Jiangsu S&T) og Zhejiang Department of Science and Technology (Zhejiang S&T). Samarbeidet tar sikte på å danne grunnlaget for felles utviklingsprosjekter mellom norske og kinesiske selskaper.

  Norske bedrifter må sende søknaden innen 10. mars 2022, og disse vil bli saksbehandlet i henhold til Innovasjon Norges kriterier for tilskudd fra miljøteknologiordningen i løpet av våren 2022. Fristen er absolutt, og søknader som kommer inn for sent blir ikke vurdert.

  Les om miljøteknologiordningen på engelsk

  Tidslinje dersom den kinesiske partneren kommer fra Jiangsu:

  Den kinesiske bedriften søker Jiangsu S&T om delfinansiering av sine kostnader, og den norske bedriften søker Innovasjon Norges miljøteknologiordning for sin del av kostnadene. Det skal være et reelt samarbeidsprosjekt, derfor vil en intensjonsavtale (LOI) mellom partene måtte framlegges i søknadsprosessen. Om ønskelig, kan denne engelske malen for intensjonsavtaler benyttes som utgangspunkt.

  Jiangsu S&T ønsker at den kinesiske bedriften sender inn en prosjektskisse og intensjonsavtale (LOI) innen 10. januar 2022.

  Innovasjon Norge har ikke noen slik prekvalifiseringsprosess, men kravet fra Jiangsu S&T får i praksis betydning for de norske samarbeidspartnerne.

  Erfaringsmessig tar det langt tid å etablere en felles forståelse mellom to bedrifter. Bedrifter som ennå ikke har kommet i gang med en felles prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale før januar 2022 vil i realiteten ha problemer med å rekke søknadsfristen.

  Endelig søknadsfrist for de kinesiske bedriftene blir fastlagt av Jiangsu S&T, og de kinesiske bedriftene henvises til Jiangsu S&T’s offisielle annonsering av søknadsfrist og retningslinjer.

  Jiangsu S&T vil vurdere prosjektene ut fra egne prioriteringer og retningslinjer, mens Innovasjon Norge vurderer prosjekter ut fra retningslinjene for Miljøteknologiordningen.

  Innovasjon Norge og Jiangsu S&T vil i løpet av mai måned se på søknadene sammen og beslutte hvilke prosjekter som oppnår finansiering. Kun prosjekter som kvalifiserer for finansiering både fra Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge og hos Jiangsu S&T vil oppnå finansiering. Dersom et prosjekt kun når opp i prioriteringen hos den ene av organisasjonene, vil prosjektsøknaden blir avslått begge steder.

  Tidslinje i tilfelle kinesisk partner er et Zhejiang -selskap:

  Det kinesiske selskapet søker Zhejiang S&T om delvis finansiering av sine kostnader i prosjektet, og det norske selskapet søker Innovation Norges miljøteknologiordning om sin andel av kostnadene.

  Zhejiangs frist for kinesiske søkere er 31. august 2021. Zhejiang vil behandle sine søknader fortløpende høsten 2021, og prosjektleder i Innovasjon Norge vil bli informert om positive vedtak. I praksis betyr dette at kun prosjekter som har mottatt positivt vedtak av Zhejiang S&T vil være aktuelle for søknad til Innovasjon Norge innen fristen 10. mars 2022.

  Søknader til Innovasjon Norge om samarbeidsprosjekter med Zhejiang S&T vil senest være ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2022.

  Konfidensialitet:

  Innovasjon Norge har taushetsplikt om alle prosjekter som er til vurdering for mulig finansiering, og vi vil derfor ikke dele noe informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T uten søkers samtykke.

  For øvrig er det nødvendig for Jiangsu S&T og Zhejiang S&T å ha noe grunnleggende informasjon om den norske partneren. Innovasjon Norge vil derfor be alle norske bedrifter som sender inn søknad på denne utlysningen om tillatelse til å dele overordnet informasjon med Jiangsu S&T eller Zhejiang S&T: bedriftsnavn, prosjektnavn, omsøkt beløp og en kort beskrivelse (50 ord) av prosjektet. Denne aksepten må gis skriftlig til prosjektleder i Innovasjon Norge.

  Søknaden til Innovasjon Norge skjer fra nettsiden for Miljøteknologiordningen. Her finnes mer informasjon om søknadskriterier og søknadsprosess. Alle søknader vil bli behandlet i det fylket hvor bedriften har sin forretningsadresse. Vi ber alle som har planer om å søke Innovasjon Norge i forbindelse med denne utlysningen, om å kontakte prosjektleder Qin Shi for mer informasjon om utlysningen, samt kontakte sitt lokale Innovasjon Norge-kontor for å drøfte prosjektet før endelig søknad sendes inn.

  Det er fjerde gang denne utlysningen finner sted. I tidligere år har totalt ti samarbeidsprosjekter blitt bevilget. Les nyhetssaken: Ni millioner til spennende miljøteknologi-prosjekter i Kina 

  Spørsmål kan rettes til: