Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • «Kreativ teknologi ut i verden» – nytt eksportprogram for kreativ næring

  Ny teknologi som bringer norsk kunst og kultur ut i verden gir store eksportmuligheter for Norge.  Foto: George Coletrain, Unsplash.
  Ny teknologi som bringer norsk kunst og kultur ut i verden gir store eksportmuligheter for Norge. Foto: George Coletrain, Unsplash.

  «Kreativ teknologi ut i verden» bidrar med kapital og kompetanse til norske bedrifter som står bak nye teknologiske løsninger eller digitale tjenester som gir tilgang til et mangfoldig kunst og kulturtilbud. Søknadsfristen er 21. mai.

  Hva er målet med eksportprogrammet «Kreativ teknologi ut i verden»? 

  Programmet er ment som en drahjelp for norske teknologibedrifter som har internasjonale ambisjoner og vekstpotensial, og bidrar med kunnskap og kapital i et tidsbegrenset, skreddersydd program. Programmet skal styrke den internasjonale konkurransekraften og bidra til økte eksportinntekter.

  Innovasjon Norge og 657 Oslo gjennomfører «Kreativ teknologi ut i verden» på oppdrag fra Kulturdepartementet. Dette er det femte eksportprogrammet for kulturell og kreativ næring, og det bygger videre på erfaringene fra programmene for dataspill, arkitektur, litteratur og musikk.

  Hvem kan søke? 

  «Kreativ teknologi ut i verden» retter seg mot norske bedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og/eller digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

  For å kvalifisere til programmet må du oppfylle følgende kriterier: 

  • Være en etablert bedrift innen kreativ næring med vekstambisjoner og internasjonalt potensial.
  • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid. 
  • Eie og/eller tilby teknologiske løsninger og digitale tjenester knyttet til skapelse, produksjon, formidling, salg og/eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.
  • Inneha intern teknologisk spisskompetanse samt et team som har den nødvendige kompetansen til å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan.

  Søker må kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.

  Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

  Hvilke vurderingskriterier vektlegges i behandlingen av søknaden?

  • Potensialet for økt verdiskaping (sysselsetting og omsetning) i Norge.
  • Gjennomtenkte og realistiske strategiske planer og budsjetter.
  • Sammensetningen av bedriftens interne team når det gjelder kompetanse, gjennomføringsevne og tidligere resultater - teknologisk fagekspertise er her en nøkkel.
  • Eksterne samarbeidspartnere som vil bidra med kompetanse og/eller kapital er positivt.
  • Bedriftens konkurranseevne.

  Vi forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

  Bedriften som søker, må være registrert i Foretaksregisteret i Norge som et AS og ikke ha betalingsanmerkninger.

  Hva kan vi finansiere? 

  Tilskuddsmidlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig kompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. Tilskuddet kan heller ikke gå til teknologiutvikling, men kan benyttes til å få teknologien ut i et større marked.

  Søknadsbeløp bør ligge mellom 400 000 og 800 000 kroner. Kostnadene kan knyttes til: 

  • Økonomisk og juridisk rådgivning 
  • Varemerkebeskyttelse/IPR 
  • Strategisk rådgivning (f.eks. merkevare, kommunikasjon, design)
  • Hjemmesider, visuell profil og brukerstudier
  • Reise som følge av eksportarbeidet 
  • Andre relevante kostnader 

  Vi vil også legge vekt på om bedriftens deltakelse i programmet vil bidra til å utløse verdiskapende aktiviteter, som ellers ikke ville blitt gjennomført. 

  Hvordan søker du om deltakelse?

  Fyll ut søknadsskjemaet i linken under. Søknaden er grunnlaget for utvelgelse til programmet. Programmet har en begrensning på 9 bedrifter totalt.

  Søknadsfristen er 21. mai 2021.

   


  Kontaktpersoner

  • Veiledning søknadskriterier og søknadsprosess: Margit Klingen Daams, leder kreativ næring Innovasjon Norge: madaa@innovasjonnorge.no
  • Veiledning generelt: Anine Willums Karp, Managing Director 657 Oslo: anine@657.no

   

   

  Se opptak av tidligere webinar om "Kreativ teknologi ut i verden":