• EN
 • Logg inn
 • Meld din interesse for å etablere European Digital Innovation Hubs i Norge

   GettyImages
  GettyImages

  Meld din interesse for å bli inkludert på listen over potensielle European Digital Innovation Hubs (EDIH) i Norge.

  Denne interesseutlysningen søker å kartlegge interessen og potensialet for å etablere EDIH'er i Norge. Utlysningen skal støtte den nasjonale prosessen med å lage en liste over potensielle norske EDIH'er til Europakommisjonen (EC). Innovasjon Norge bistår Kommunal- og moderniseringsdepartementet i prosessen.

  Med interessemeldingen søker du om å bli inkludert på listen over kandidater til potensielle European Digital Innovation Hubs i Norge.

   

   

  Hvem kan søke?

  Norske organisasjoner eller (helst) en koordinert gruppe av norske organisasjoner (konsortier) med komplementær kompetanse, med et ikke-profittbasert mål som støtter selskaper - spesielt små og mellomstore bedrifter - og / eller offentlig sektor i deres digitale transformasjon.

  Vær oppmerksom på at de norske EDIH-ene så langt det er mulig bør bygge på eksisterende initiativer som allerede har nasjonal / regional / lokal finansiering.

  Hvor mye kan du søke på?

  Du kan ikke søke om midler under denne interesseutlysningen

  Søknadsfrist: 15. september 2020 kl. 23:59.

  Slik søker du:

  1. Les hele interesseutlysningen: Call for Expression of Interest (pdf) 
  2. Interessemeldingen må sendes inn ved å benytte to utvalgte maler:
   1. Template for EOI - EDIH in Norway (word)
   2. Template for the Annex - EDIH in Norway (word)
  3. Interessemeldingen (begge dokumenter) skal sendes på engelsk til post@innovasjonnorge.no senest 15. september 2020 kl. 23:59. E-posten skal ha tittelen “Expression of Interest - EDIH in Norway”.

   

  Viktig: Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hele: Draft working document “European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme” datert 05-05-2020 før du starter arbeidet med din interessemelding.

  Du kan laste ned dokumentet her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-document-dihs-digital-europe-programme-call-feedback

   

  Har du spørsmål rundt finansiering av en EDIH?

  Sjekk spørsmål og svar om EDIH (pdf), FAQ publisert av EU-kommisjonen oppdatert 20. juli 2020.
  Temaene som besvares er:

  • Defining the lists of candidate EDIHs
  • From candidate EDIH to selected EDIH
  • Financial issues.

   

  EU-kommisjonens nettsider med mer informasjon om EDIH

  Samleside fra EU-kommisjonen om EDIH

  Se vårt webinar om EDIH fra 2. juli 2020

   

  Kontakt