Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Pilot-E - økt fleksibilitet i kraftsystemet og fossilfri høytemperatur varme i industrien

  Mann med hjelm som ser på pad
  Getty Images

  Pilot-E-ordningen er et finansieringstilbud til norsk næringsliv som skal bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt.

   

  Søknadsfristen gikk ut 21. september 2022. Prosjektoppstart fra januar 2023.

  PILOT- E  er en ordning etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen å sette fart i utviklingen av nye produkter og løsninger innenfor miljøvennlig energiteknologi som bidrar til å kutte utslipp så vel nasjonalt som internasjonalt. 

  Dette er årets tema

  Økt fleksibilitet i kraftsystemet

  Elektrifiseringen skaper nye utfordringer for kraftnettet og PILOT-E fortsetter satsingen på utviklingen av nye løsninger som bidrar til å gjøre denne omstillingen enklere.
  Årets PILOT-E utlysning er rettet mot ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger i en av disse kategoriene: 

  • praktiske og økonomisk gunstige fleksibilitetsløsninger for husholdninger 
  • planmessig aggregering av større punktlaster for tilgjengeliggjøring av større fleksible volumer.

  Fossilfri høytemperatur varme i industrien

  Industrien har betydelige klimagassutslipp knyttet til bruk av fossile energibærere til varmeformål. Disse må på sikt erstattes med fornybare løsninger. Industrien som en stor bruker av elektrisk kraft har også et uutnyttet potensial til å bidra med fleksibilitet i energisystemet. Dette er viktig, for en mer effektiv overgang til lavutslippssamfunnet. 

  PILOT-E lyser ut midler til ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger som erstatter fossile energibærere til varmeformål. Særlig etterspørres prosjekter som utvikler og demonstrer løsninger som muliggjør fossilfri varmeproduksjon over 150 grader Celsius. Dette kan innebære elektrifisering, konvertering til fornybar energi eller bruk av utslippsfrie energibærere slik som hydrogen. Prosjekter som tydelig bidrar til å ta ned effektbehov og som kan bidra med fleksibilitet til energisystemet vil prioriteres. 

  Se mer informasjon om utlysingen på PILOT-Es nettsider og ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søknadsprosessen.

   

   

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker dialog om søknaden:
  Trond Moengen, tlf 952 73 220, e-post: trond.moengen@energidata.no

  eller noen av de andre i PILOT-E:
  Katrine Wyller, tlf 930 99 024, e-post: kwy@forskningsradet.no
  Gry Langbakk, tlf 908 79 203, e-post: gry.langbakk@innovasjonnorge.no
  Anita Fossdal, tlf 982 43 961, e-post: anita.fossdal@enova.no