• EN
 • Logg inn
 • Pilot-E lyser ut tre tema for 2021

   Getty Images
  Getty Images

  Pilot-E-ordningen er et finansieringstilbud til norsk næringsliv som skal bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. Søknadsfristen er onsdag 15. september kl. 13:00.

  Temaoverskriftene i denne runden blir:

  1. Utslippsfri maritim nærskipsfart
  2. Hydrogen - utvikling mot mulige knutepunkt
  3. Et energisystem for omstilling

   

  Se opptak fra søkerwebinaret 28. mai 2021 om Pilot-E.

   

   

  Utlysningsteksten kan bli justert fram til seks uker før søknadsfristen (4. august). De tematiske prioriteringene og innholdet i disse vil ikke bli endret. Fra 4. august og fram til fristen kan du opprette og sende inn en søknad på Forskningsrådets nettsider.

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker dialog om søknaden:
  Trond Moengen, tlf 952 73 220, e-post: trond.moengen@energidata.no

  eller noen av de andre i PILOT-E:
  Mari Lyseid Authen, tlf 454 66 328, e-post: mlau@forskningsradet.no
  Gry Langbakk, tlf 908 79 203, e-post: gry.langbakk@innovasjonnorge.no
  Anita Fossdal, tlf 982 43 961, e-post: anita.fossdal@enova.no