Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • PILOT-T: Nye smarte mobilitetsløsninger

   Unsplash
  Unsplash

  Vil bedriften din være med å få Nye Smarte Mobilitetsløsninger (Pilot-T) raskere over i anvendelse for fremtidens transportsystem. Da oppfordrer vi deg til å søke på Pilot-T. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

  Formålet med denne utlysningen på Nye Smarte Mobilitetsløsninger (Pilot-T) er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

  I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

  Utlysningen i år er ikke begrenset til et fast beløp. Hvordan søknaden svarer på utlysningen er avgjørende. Søknader vil bli behandlet løpende, det vil si det er ingen søknadsfrist.

   

   

  Om saksgangen

  Søknad og søknadsbehandling

  Avslag og klagerett

  Utbetaling og rapportering

   

  Ta kontakt dersom du har spørsmål

  Eventuelle søkere kan allerede nå ta kontakt med Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd for samtale/rådgiving om prosjektet og søknadsveiledning.


  Kontaktpersoner

  Forskningsrådet:

  Mette Brest Jonassen, tlf 951 80 531, e-post: mbjo@forskningsradet.no

  Lise Johansen, tlf 954 82 607, e-post: lj@forskningsradet.no


  Innovasjon Norge:

  Tor Mühlbradt, tlf 958 58 599, e-post: tor.muhlbradt@innovasjonnorge.no

  Håkon Nyhus, tlf 920 39 253, e-post: hakon.nyhus@innovasjonnorge.no