• EN
 • Logg inn
 • Til investorer som vil være med å bygge fremtidens vekstselskaper

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjon Norge inviterer til et samarbeid med egenkapitalmiljøer for å bygge opp fremtidens vekstselskaper. Ved å koble offentlig tilskudd fra oss sammen med egenkapitalinvestereringer fra investorer får bedrifter med stort vekstpotensial en bedre totalfinansiering til sine prosjekter.

  Vi ser etter langsiktige investorer som har mulighet til å investere minimum 15 millioner kroner i enkeltbedrifter. Ordningen vil i første omgang åpnes for bedrifter som har søkt om «blended finance» (tilskudd og egenkapital) gjennom EUs program for vekstselskaper, European Innovation Council Accelerator, og som har oppnådd Seal of Excellence etter oktober 2019.

  Norske bedrifter som tidligere har fått finansiering gjennom EIC Accelerator er Epiguard, Oncoimmunity, Zwipe, Elliptic Laboratories, Sensibel, Airtight, Glucoset og Minuendo.

  Innovasjon Norge søker etter egenkapitalmiljøer med kompetanse på skalering og internasjonalisering, og som ønsker å investere i bedrifter med stort potensiale for internasjonal vekst. Ved å samarbeide med Innovasjon Norge vil investorer få mulighet til å investere i bedrifter hvor offentlige tilskudd bidrar til å redusere risiko i en kritisk fase.

  Formål

  I Norge, som i Europa, er det utfordrende å finne nok kapital for bedrifter i skaleringsfasen. Ved å styrke samarbeidet med egenkapitalmiljøer ønsker vi å:

  • Tilby fremtidige vekstselskaper tilstrekkelig kapital til skalering og vekst
  • Gi bedrifter mulighet til å hente både tilskudd og egenkapital
  • Redusere risiko, både for bedrifter og investorer
  • Bedre og mer effektive vurderingsprosesser

  Innovasjon Norge vil ta direkte kontakt med aktuelle bedrifter og vurdere hvilke selskaper som kan tilbys tilskudd. Ved en positiv vurdering fra både oss og en investor vil tilskuddet utløses, gitt at prosjektet kan fullfinansieres. Det følger ingen forpliktelser til å investere for investorer som deltar. Etter en pilotering vil man vurdere å utvide ordningen til flere bedrifter. 

  Krav og utvelgelseskriterier for utvelgelse av investorer

  • Har mulighet til å investere minimum 15 millioner kroner i en enkelt bedrift
  • Har over 100 millioner kroner under forvaltning og kan dokumentere nok likviditet til oppfølgingsinvesteringer
  • Har kompetanse og ønsker å bidra med skalering og internasjonalisering
  • Kan vise til gode erfaringer med selskapsutvikling og samhandling med gründerne / nøkkelpersonell i bedriftene

  Tidslinje og prosess

  Mai-juni 2020: Innovasjon Norge vurderer bedrifter som har mottatt Seal of Excellence fra EU. Utlysning for investorer.

  Juni 2020: Matching av bedrifter og investorer.

  Juli-september 2020: Tilskudd utbetales etter vurdering av Innovasjon Norge og beslutning fra investorer.

  Innovasjon Norge legger til grunn at investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag, samtidig og på like vilkår som uavhengige private medinvestorer (pari passu).

  Utvelgelsen av selskaper som har fått Seal of excellence og kvalifiserte investorer skal skje gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv prosess.

  Søknad

  Søknaden sendes til post@innovasjonnorge.no innen 12. juni 2020. E-posten skal ha tittel «Investor 2020». 

  Innovasjon Norge har lovbestemt taushetsplikt om forretningsmessige eller private forhold som vi blir kjent med i vårt arbeid. Taushetsplikten er nedfelt i lov om Innovasjon Norge § 27: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for selskapet har taushetsplikt om det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til om andres forretningsmessige eller private forhold med mindre han eller hun etter lov har plikt til å gi opplysningene.

  Kontaktpersoner i Innovasjon Norge