• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til private innovasjons- og gründermiljøer

   Mimi Thian
  Mimi Thian

  Regjeringens bevilgning på 50 millioner kroner til private innovasjons- og gründermiljøer som har vært utsatt for store inntektstap knyttet til koronavirusutbruddet er nå klar.

  Se opptak fra informasjonsmøte

  Private innovasjons- og gründermiljøer er effektive bidragsytere til økt verdiskaping gjennom at de stimulerer til entreprenørskap, akselererer oppstartsselskaper og kobler gründere med investormiljøer. Dette økosystemet, som tilbyr viktige tjenester og møteplasser for oppstarts- og vekstselskaper, er fortsatt ungt og i utviklingsfasen. Disse miljøene har på grunn av koronavirus-utbruddet og de strenge smitteverntiltakene store inntektstap og står nå i fare for å forsvinne, noe som vil svekke mulighetene til en hel generasjon av gründere i Norge.

  For å hjelpe disse miljøene, slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper, har regjeringen etablert en tilskuddsordning på 50 mill. kroner som blir lyst ut som et engangstilbud.

  Hvem kan søke

  Private innovasjons- og gründermiljøer, herunder inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer, er i målgruppen. Innovasjonsmiljøene må aktivt bidra til utvikling og kompetanseheving for sine kunder/medlemmer/oppstartselskaper og levere rådgivningstjenester og/eller innovasjonsstøttetjenester til disse.

  Hvem kan ikke søke

  Ordningen er rettet mot private innovasjon- og gründermiljøer. Selskaper hvor staten har betydelig løpende finansiering eller eierskap er ikke i målgruppen, herunder selskaper som mottar finansiering fra SIVA (Selskapet for industrivekst) og klynger som er tatt opp i programmet Norwegian Innovation Clusters (NIC).

  Videre er disse utenfor målgruppen:

  • Selskaper som var «i vanskeligheter» per 31. desember 2019
  • Selskaper som faller utenfor SMB-definisjonen
  • Enkeltpersonsforetak
  • Selskaper/miljøer under nyetablering
  • Selskaper som har konsulentvirksomhet som kjerneaktivitet

  Vurderingskriterier

  Innovasjonsmiljøets tjenester til kunder/medlemmer/oppstartsselskaper er grunnlaget for vurderingen. Følgende kriterier vurderes:

  • Påvirkningsgraden av de strenge smitteverntiltakene, grunnet koronavirusutbruddet
  • Tilbudsspekteret som gis til kunder/medlemmer/oppstartsselskaper
  • Kapasitet, kompetanse og gjennomføringsevne
  • Omstillingsevnen til å opprettholde et aktivitetsnivå

  Basert på kriteriene vil en helthetlig vurdering av søknaden bli lagt til grunn.

   

  Søknadsfrist: 22. mai 2020

  Trenger du mer informasjon, kontakt: