• EN
 • Logg inn
 • Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT

   Unsplash
  Unsplash

  Pilot-T fikk 20 søknader på til sammen 120 mill. kroner i denne utlysningen. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har fordelt søknadene mellom seg etter kriterier som går fram i utlysningen. Søkere vil i nærmeste fremtid få beskjed om videre behandlingen av søknaden. 

  Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 60 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25. september 2019. Målet er å ta gode løsninger for fremtidenes transportsystem raskere i bruk.

  Formål

  Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

  Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I 2019 har vi felles søknadsmottak for å forenkle søknadsprosessen. Dette innebærer at alle søknader til Pilot-T-ordningen skal leveres gjennom Forskningsrådets søknadssystem, før de fordeles mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet for videre behandling, vedtak og eventuelt finansiering. I denne utlysningen vil inntil 40 millioner kroner tildeles av Forskningsrådet, og inntil 20 millioner kroner tildeles av Innovasjon Norge.

   

   

  Spørsmål kan rettes til: