Norgesprofilen - bruk norsk profil i utlandet

Ønsker du å markedsføre bedriften under en norsk profil i utlandet? Da er Norgesprofilen for deg! Her finner du håndbøker, logoer og maler.

Norgesprofilen er et felles profilprogram for norsk næringsliv. Håndbøkene og den grafiske profilen kan brukes av alle norske bedrifter og bransjer som ønsker å markedsføre seg under en norsk profil. For maritime næringer har vi en Maritim profil.

Designelementer og -manual

Vi tilbyr logoer, fonter og andre designelementer, som gir deg en helhetlig profil for din markedsføring i utlandet.

Alle som tar i bruk profilen, må følge retningslinjene i designmanualen “ProfilDokumentasjon”. Her beskrives det hvordan profilen skal brukes og implementeres på ulike flater. 

Maritim Profil og Omdømmehåndbok

Maritim næring har utviklet en egen grafisk profil som kan benyttes av alle tilknyttet bransjen.

Denne profilen er knyttet opp til Norgesprofilen. Ved bruk av profilen må du følge de samme retningslinjene som er beskrevet i Designmanualen.

Det finnes også en Maritim Omdømmehåndbok. Den viser hvordan du ved enkle grep kan
lage en omdømme- og merkevarestrategi for bedriften.