FN/nødhjelpsmarkedet: – Nye muligheter for din bedrift

Nødhjelpsmarkedet trenger smartere og mer effektive løsninger på stadig nye utfordringer. Vi gir din bedrift innsikt i behovene i dette krevende markedet, hva som skal til for å bidra og hvordan løsninger på globale utfordringer også kan være en betydelig markedsmulighet for din bedrift.

Tilbyr din bedrift en løsning på utfordringer som oppleves i katastrofer og nødhjelpsoperasjoner? Da tilbyr vi nettverk, innsikt og råd om hvordan din bedrift kan synliggjøre seg mot dette markedet og hvordan du best kan tilby dine varer og tjenester til FN, Røde Kors og frivillige organisasjoner.

Det er spesielt behov for produkter innen helse, vann og sanitær, kommunikasjon, utdanning, husly/beskyttelse og energi.

Nødhjelpmarkedet representerer store muligheter for leveranser av utstyr og løsninger. FN alene kjøper inn for over 85 milliarder kroner i året.

Vi tilbyr

  • Oppdatering om behovene i markedet
  • Rådgivning, markedsundersøkelser og markedsreiser
  • Oppfølging av beslutningstakere og kunder
  • Nettverk med erfarne bedrifter, organisasjoner og myndigheter

 Hva krever kundene av din bedrift?

  • Riktige produkter og tjenester - kvalitet, pris og tilgjengelighet
  • Rask oppfølging og respons
  • Stor egeninnsats og ressurser