Kontaktpersoner for EØS-midlene

Tore Lasse By

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002566

Mobil: +4791128281

Avdeling: Business Partnerships

Leder Team EØS Finansiering og har overordnet ansvar og koordinering for EØS-programmene som Innovasjon Norge forvalter. Kan svare på spørsmål relatert til programmet Green Industry Innovation i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Slovakia, samt Spania.

Anne Lise Rognlidalen

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002788

Mobil: +4797685755

Avdeling: Business Partnerships

Programansvarlig for Grønn innovasjon og næringsutvikling i Bulgaria og Romania. Har vært involvert i forvaltning av EØS-midlene siden 2007, hvorav tre år som utestasjonert leder av kontorene i Bucuresti og Sofia. Kan også svare på generelle spørsmål om EØS-ordningene.

Knut Ringstad

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002759

Mobil: +4741658524

Avdeling: Business Partnerships

Programansvarlig for Grønn innovasjon og næringsutvikling i Polen. Han har også ansvar for gjennomføringen av et program med prosjekter i 13 av EUs nyere medlemsland relatert til “Anstendig arbeid og trepartsdialog”. Knut arbeider også med støttefunksjon på tilsvarende programmer innen Grønn Industri Innovasjon i Romania og Bulgaria.

Frauke Muth

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002747

Mobil: +4748140824

Avdeling: Business Partnerships

Magnar Ødelien

Seniorrådgiver for internasjonal handel

Telefon: +4722002813

Mobil: +4797064246

Avdeling: Business Partnerships