Bærekraft og god forretningsskikk

Krav og forventninger

Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt. Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forretningsskikk i bedriften og bærekraft i prosjektet viktig når vi vurderer søknader.