Bærekraft og etikk

Bærekraft og etikk

Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt. Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forretningsskikk i bedriften og bærekraft i prosjektet viktige vurderingskriterium når vi vurderer søknader.