Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Velg dine miljøtiltak

  Med enkle grep kan virksomheten gå fra en passiv holdning styrt av lover og regler til en strategisk posisjon med tydelig miljøprofil.

  I en tidlig fase kan miljøengasjement organiseres som et prosjekt. Ansvaret for oppfølging og rapportering av tiltak plasseres løpende i den delen av virksomheten hvor det naturlig hører hjemme.

  1. Kartlegging: Virksomheten skaffer seg god oversikt over sin miljøpåvirkning, relevante lover og rapporteringskrav.

  2. Aktive miljøtiltak: En idédugnad blant kollegaer og utvalgte kunder og leverandører kan gi deg gode forslag til å redusere miljøbelastningen. De mest opplagte områdene er avfallshåndtering og redusert forbruk av energi, papir og reiser. Andre områder er å erstatte innsatsfaktorer eller forbruksvarer med mer miljøvennlige alternativer. I denne fasen kan virksomheten også vurdere å innføre merke- eller sertifiseringsordninger som Svanen, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

  3. Strategisk miljøengasjement: Når miljøengasjement er en del av virksomhetens strategiske posisjon, er det integrert i visjon, mål og handlingsplaner. Miljøengasjementet kommer til uttrykk i produktene, kommunikasjon og ansattes adferd.