• EN
 • Logg inn
 • Definisjoner

  Korrupsjon

  • Unngå brudd på korrupsjonslovgivning, selv i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning
  • Redusere risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet gjennom antikorrupsjonsprogram tilpasset størrelse, virksomhet og risiko

  Menneskerettighetene

  • Unngå brudd på menneskerettighets – og arbeidsrettighetslovgivning, spesielt i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning
  • Forebygge brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet og i verdikjeden blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger
  • Håndtere brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet

  Arbeidsforhold

  • Respektere arbeidstakeres rettigheter
  • Samarbeide med de ansattes representanter
  • Motarbeide diskriminering
  • Bidra til avskaffelse av barnearbeid og tvangsarbeid

  Miljø

  • Forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser av virksomheten
  • Innovere og implementere ny miljøteknologi
   Forbrukerinteresser
  • Utvise god markedsførings- og reklameskikk
  • Sikre at varer og tjenester som tilbys er trygge og av god kvalitet

  Aktsomhetsvurderinger

  Interessentdialog

  • Gi interessenter, spesielt de direkte berørte, anledning til å fremme sine synspunkter og bli tatt hensyn til i planleggings- og beslutningsprosesser så tidlig som mulig

  Kontinuerlig forbedring

  • Med utgangspunkt i bedriftens nåsituasjon gjennomføre tiltak som stadig bringer virksomheten nærmere full ivaretagelse av alle prinsippene ovenfor

  Globale prinsipper og beste praksis

  • Kjenne til relevante rammeverk og beste praksis i egen sektor og verdikjede