• EN
 • Logg inn
 • Veiledende prinsipper for samfunnsansvar i bedrifter

  Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar er utgangspunktet for våre veiledende prinsipper. I tillegg er det lagt vekt på innovasjon og relevans for Innovasjon Norges målgruppe og arbeidsområder.

  Overordnede prinsipper

  • Bedriften tar ansvar for sin påvirkning på mennesker,samfunn og miljø.
  • Bedriften bidrar til å løse utfordringer, eller skaper verdier for mennesker, samfunn eller miljø.
  • Bedriften bidrar ikke til å forverre utfordringer for mennesker, samfunn eller miljø.

  Miljø

  • Bedriften kjenner godt til virksomhetens miljøpåvirkning.
  • Bedriften gjennomfører tiltak for å redusere skadelig miljøpåvirkning, med spesielt fokus på avfallshåndtering, energi- og ressursforbruk samt klimautslipp.
  • Bedriften behandler dyr godt og beskytter de mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
  • Bedriften deltar i bransjeinitiativ eller gjennomfører egne tiltak som bidrar til utvikling og innføring av ny miljøteknologi.

  Lokalsamfunn

  • Bedriften kjenner godt til sin direkte påvirkning på lokalsamfunnet.
  • Bedriften bidrar til en positiv utvikling av næringsmiljøet og lokalsamfunnet.
  • Bedriften tilbyr opplærings- og jobbtilbud til vanskeligstilte grupper.

  Arbeidsforhold

  • Bedriften respekterer og legger til rette for organisasjonsfrihet samt kollektive forhandlinger på arbeidsplassen.
  • Bedriften dokumenterer god praksis vedrørende helse,miljø og sikkerhet (HMS).
  • Bedriften unngår diskriminering, og fremmer likestilling i ansettelser og i arbeidsforhold.
  • Bedriften unngår barnearbeid og alle former fortvangsarbeid.
  • Bedriften betaler lønn som det er mulig å leve av.

  Leverandørkjeden

  • Bedriften har oversikt over hvor bedriftens varer/innsatsfaktorer produseres.
  • Bedriften fremmer arbeidsstandarder og miljøhensyn i verdikjeden samt unngår korrupsjon i tråd med internasjonalt anerkjente handelsprinsipper.

  Korrupsjon

  • Bedriften unngår korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, samt annen økonomisk kriminalitet.
  • Bedriften har interne etiske retningslinjer, varslingssystemer samt åpenhet rundt egen virksomhet.

  Menneskerettigheter

  • Bedriften utnytter ikke myndigheters manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser til å ivareta menneskerettighetene.
  • Bedriften unngår direkte eller indirekte medvirkning til brudd på menneskerettighetene.