Lag etiske retningslinjer

Spilleregler er like nødvendig i næringslivet som i sport. Setter du tydelige grenser, forteller du ansatte, partnere og kunder at du driver skikkelig butikk.

Det kan være vanskelig både å gi og ta imot gaver. Hva er akseptabelt, og hva kan gi negative oppslag i pressen? Klargjør bedriftens krav til egen virksomhet og de ansatte. I vanskelige situasjoner er nedskrevne normer og regler et viktig og nyttig verktøy.

Hvordan forholder du deg til

  • gaver fra forretningsforbindelser?
  • varsling av hendelser og atferd?
  • lojalitetskonflikter og økonomiske interesser hos leverandører?
  • korrupsjon, for eksempel i forbindelse med anbud?

Få de ansatte med deg

Ved å sette klare grenser, skaper du et verdigrunnlag for bedriften. Retningslinjene bør være enkle og forståelige, slik at ansatte og ledelse lett kan følge dem. I praksis vil dette over tid bygge opp en god og tydelig bedriftskultur.