Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Vi søker innovative digitaliseringsprosjekter

  Har du et digitalt prosjekt som vil øke bedriftens konkurransekraft? En digital løsning som kan skape nye produkter og tjenester?  Eller har bedriften din behov for å effektivisere? Vi kan være med på innovative digitale prosjekter og har finansiering, kompetanse og nettverk som hjelper deg dit du vil.  

  Norge trenger bedrifter som utvikler og satser på ny teknologi, og øker kompetansen på digitalisering for å utnytte mulighetene fullt ut. Bedriftenes evne til å bruke avansert teknologi er avgjørende for å løse samfunnsutfordringer, og for bedriftenes produktivitet, konkurransekraft og eksportmuligheter. 

  Nå søker vi digitale prosjekter og løsninger som griper inn i bedriftenes forretningsmodeller og gir varig omstilling. Målet er å øke verdiskapingen og styrke norske bedrifters konkurranseevne. 

  Mange små- og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling. Vi avlaster risikoen gjennom lån og tilskudd, og øker kompetansen gjennom rådgiving og nettverk.