Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kredittinformasjon

  En av de beste måtene å begrense risikoen ved eksportsalg er å innhente kredittinformasjon om kundene du skal gjøre forretning med før kontrakten inngås og varene sendes.

  Mange bedrifter er bevisste på å kredittvurdere nye utenlandskunder, men glemmer at mellom 70 til 80 prosent av alle tap skjer på etablerte kunder. Det å ha godt innarbeidede systemer for å jevnlig kredittvurdere sine nøkkelkunder viser seg ofte å være en god investering.

  Innhenting av kredittinformasjon
  Den mest pålitelige formen for kredittinformasjon er normalt revisorbekreftede årsregnskapstall for bedriften, gjerne supplert med en oversikt over utvikling av omsetning, lønnsomhet, soliditet ol. over flere år. 
  Tilgang til eventuelle betalingsanmerkninger om bedriften gjør at man har et sterkere beslutningsgrunnlag for å vurdere om kjøperen er betalingsdyktig eller ikke.

  Pålitelig informasjon
  Et hovedproblem i internasjonal handel er at tilgangen på aktuell og pålitelig regnskapsinformasjon varierer sterkt, både avhengig av land og selskapsform. Gjennomgående kan man si at dersom din kunde er et børsnotert selskap, vil som regel pålitelige regnskapstall kunne fremskaffes. Men det at et land er "økonomisk utviklet" betyr ikke nødvendigvis at regnskapsinformasjonen er lett tilgjengelig. 

  Det finnes også en rekke andre kriterier for å bedømme om kunden er pålitelig eller ikke. Dette kan for eksempel være driftstid, referansekunder og hvor åpen kjøper er med hensyn til sin økonomi.

  Samarbeidspartnere
  For bedrifter uten ressurser til selv å være regnskapsdetektiver kan det være lurt å kjøpe slike tjenester hos en profesjonell kredittvurderer som:
   - Kredittforsikringsselskaper
   - Banker
   - Inkassobyråer
   - Kredittinformasjonsselskaper