Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Agent

  En agents hovedrolle er å fremme salget på et angitt eksportmarked. Agenten er kun en ordre henter og en representant for eksportøren, ikke en kunde.

  Når det gjelder betaling, kjøper med andre ord agenten i utgangspunktet ikke noe fra eksportøren. Han formidler bare kunder. Det er derfor viktig at eksportøren, som kjøpers kontraktspartner, på selvstendig grunnlag kredittvurderer kunden og endelig fastsetter alle avtalevilkår. 

  Den store fordelen med å bruke agenter er at disse ofte har førstehåndskunnskaper om, og gode kontakter på markedet. 

  Når det gjelder agenter skal man være observant på at agenter generelt har sterkt rettsvern og at dette er lovregulert gjennom ufravikelig lov innenfor EU/EØS, til fordel for agenten. Dette betyr at eksportøren må betale for å si opp en agentavtale, hvis agenten har tilført eksportøren nye kunder eller har økt salget med eksisterende kunder.

  Godtgjørelse til agenten skjer vanligvis i form av provisjon. Provisjonssatsen er ofte proporsjonal med salgsvolumet, men ikke alltid. Les mer om salgskontrakt via agent her.