Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Åpen regning

  Salg med åpen regning er når kjøper lover selger å betale for varene innen en forhåndsavtalt kredittid. Selger utsteder en handelsfaktura med anmodning om at betaling finner sted. Åpen regning skjer enten i form av:
   - Forhåndsbetaling, helt eller delvis.
   - Kreditt salg, med 30, 40, 60 osv eller annen avtalt tid. 

  I motsetning til ved såkalt dokumentbaserte betalingsformer som dokumentinkasso og remburs kan ikke selger hindre kjøper å ta varen i besittelse selv om han ikke har betalt.

  Selv om salg i åpen regning gjerne er kurant på det norske markedet og overfor etablerte kunder på våre nærmarkeder, viser det seg ofte for å være behov for ekstra sikringstiltak når varer krysser grenser. Blant de vanligste sikringstiltakene ved vareeksport er:
   - Bankgarantier
   - Kredittforskring