Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • ATA-Carnet

    ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer at det ikke betales toll- eller importavgifter ved den midlertidige innførselen til landene som deltar i ATA Konvensjonen.

    ATA-Carnet kan brukes for vareprøver, utstillings- og messemateriell og yrkesutstyr.