Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bankrisiko

  Banker spiller ofte en avgjørende rolle for bruk og gjennomføring av ulike betalingsbetingelser i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier  og eksportfinansiering. Dette fordi de:
   - yter kreditt
   - avdekker risiko
   - bidrar til finansiering

  Ved de fleste former for betalingssikring er det normalt involvert en bank eller finansieringsinstitusjon både på eksportør- og importørsiden.

  Det er viktig å merke seg at eksportør har risiko på kjøpers bank selv når remburs eller garanti brukes som sikring. Bankrisiko opptrer først og fremst når eksportørens bank ikke vil ha noe med kjøpers bank å gjøre, eller kun indirekte og på restriktive og fordyrende vilkår. For de fleste etablerte industriland representerer kjøpers bankforbindelse normalt ikke noe problem. Det er viktig at eksportør har et forhold til hvilken bank kjøper bruker, og hvordan denne banken defineres rent risikomessig. Med dette menes om norske banker er villige til å ta risiko på "den utenlandske banken".