Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Betaling

  Uansett hvilken betalings- eller sikringsform du velger er presisering av betalingstid og betalingssted nødvendig for å sikre betaling i rett tid, rett form og derav god kredittstyring. 

  Betalingsvilkårene er betalingstid + betalingssted + valgt betalingsform. Betalingsvilkårene i kontrakten burde beskrive:
   - Når betalingen skal finne sted: Betallingstidspunkt 
   - Hvor betalingen skal finne sted: Betalingssted
   - Hvordan betalingen skal finne sted: Betalingsformen

  I internasjonal handel er det tre betalingsformer:
   - Salg i åpen regning
   - Dokumentinkasso
   - Remburs