Betaling

Uansett hvilken betalings- eller sikringsform du velger er presisering av betalingstid og betalingssted nødvendig for å sikre betaling i rett tid, rett form og derav god kredittstyring. 

Betalingsvilkårene er betalingstid + betalingssted + valgt betalingsform. Betalingsvilkårene i kontrakten burde beskrive:
 - Når betalingen skal finne sted: Betallingstidspunkt 
 - Hvor betalingen skal finne sted: Betalingssted
 - Hvordan betalingen skal finne sted: Betalingsformen

I internasjonal handel er det tre betalingsformer:
 - Salg i åpen regning
 - Dokumentinkasso
 - Remburs

Eksportordbok