Bindende opprinnelsesuttalelser

Bindende opprinnelsesuttalelse (BOU) kan søkes om hos Tolletaten dersom man har importert komponenter og bearbeidet disse i Norge. Søknaden sendes til Tolletaten og må inneholde informasjon som kan bestemme om et produkt er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet for å kunne oppnå opprinnelsesstatus i Norge.

Det er ikke utarbeidet et skjema for slike søknader. Følgende opplysninger må oppgis i søknaden:
 - Søkers navn og adresse. Dersom søker er en representant, må det også oppgis hvem som skal være innehaver av vedtaket.
 - Du må opplyse om søknaden gjelder det preferensielle eller ikke-preferensielle opprinnelsesregelverket, og om det gjelder innførsel eller utførsel.
 - For preferensiell opprinnelse, må du oppgi hvilken frihandelsavtale (ev. GSP) søknaden gjelder.
 - Du må gi en god varebeskrivelse, som skal være på norsk, samt varens varenummer i den norske tolltariffen. Dersom du har en bindende klassifiseringsuttalelse for varen opplyser du også om dette.
 - Du må beskrive varens sammensetning så godt det lar seg gjøre. Består varen av flere komponenter, må hver del spesifiseres med varenummer og verdi.
 - Ferdigvarens ex-work pris.
 - Ferdigvarens opprinnelsesland, slik du anser den for å være.
 - Dersom det følger vedlegg ved søknaden skal disse spesifiseres. F.eks. bilder, vareprøver, kataloger, brosjyrer osv.
 - Har du tidligere søkt om en BOU tidligere skal dette opplyses i søknaden.

Søknaden skal signeres med navn og dato. Det skal også oppgis telefonnummer og eventuelt e-postadresse til søkeren.
Søknaden skal sendes til den tollregionen du er hjemmehørende.

Eksportordbok