Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bindende opprinnelsesuttalelser

  Bindende opprinnelsesuttalelse (BOU) kan søkes om hos Tolletaten dersom man har importert komponenter og bearbeidet disse i Norge. Søknaden sendes til Tolletaten og må inneholde informasjon som kan bestemme om et produkt er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet for å kunne oppnå opprinnelsesstatus i Norge.

  Det er ikke utarbeidet et skjema for slike søknader. Følgende opplysninger må oppgis i søknaden:
   - Søkers navn og adresse. Dersom søker er en representant, må det også oppgis hvem som skal være innehaver av vedtaket.
   - Du må opplyse om søknaden gjelder det preferensielle eller ikke-preferensielle opprinnelsesregelverket, og om det gjelder innførsel eller utførsel.
   - For preferensiell opprinnelse, må du oppgi hvilken frihandelsavtale (ev. GSP) søknaden gjelder.
   - Du må gi en god varebeskrivelse, som skal være på norsk, samt varens varenummer i den norske tolltariffen. Dersom du har en bindende klassifiseringsuttalelse for varen opplyser du også om dette.
   - Du må beskrive varens sammensetning så godt det lar seg gjøre. Består varen av flere komponenter, må hver del spesifiseres med varenummer og verdi.
   - Ferdigvarens ex-work pris.
   - Ferdigvarens opprinnelsesland, slik du anser den for å være.
   - Dersom det følger vedlegg ved søknaden skal disse spesifiseres. F.eks. bilder, vareprøver, kataloger, brosjyrer osv.
   - Har du tidligere søkt om en BOU tidligere skal dette opplyses i søknaden.

  Søknaden skal signeres med navn og dato. Det skal også oppgis telefonnummer og eventuelt e-postadresse til søkeren.
  Søknaden skal sendes til den tollregionen du er hjemmehørende.