Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • CE-merking

  CE-merket er et symbol på at produktet ditt oppfyller angitt krav til produktet i Norsk og europeisk regelverk. Et produkt med korrekt CE-merking kan fritt selges i hele EØS-området.

  Det er produsenten som har ansvar for å CE-merke produktet. Dersom produsenten befinner seg utenfor EØS-området er det produsentens representant i EU/EØS som har ansvaret, eller den som importerer varene inn til EØS-området dersom produsenten ikke har en representant i Europa. Den som er pålagt å CE-merke produktene etter lov omtales gjerne som «den ansvarlige». 

  CE er en forkortelse for Communauté Européenne og er et symbol som viser at et produkt oppfyller krav som er stilt til produktet i ett eller flere EU-regelverk. Ordningen er laget for bestemte produkter. Produkter som skal merkes må merkes riktig, og samtidig oppfylle de grunnleggende krav som stilles til produktet i ulike EU-regelverk.

  Siden Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, er også produkter som skal selges på det norske markedet omfattet av disse kravene. Du trenger kun å forholde deg til norsk lovgivning, da EU direktivene er gjennomført i norsk rett. Dersom du produserer industrivarer i Norge vil den norske lovgivningen på området samsvare med den europeiske.