Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Dokumentinkasso

    Dokumentinkasso en sikker og effektiv oppgjørsform, hvor skipningsdokumenter sendes kjøpers bank, og kun blir utlevert til kjøper mot betaling av inkassobeløpet.

    Vær oppmerksom på at til forskjell fra remburs der banken opptrer som garantist så er banken kun en formidler av betaling ved denne betalingsformen. Prosedyrene for bankinkasso er basert på reglene fra Det internasjonale handelskammeret, ICC – "Uniform Rules for Collections", forkortet URC522